modlitwa.pio

Liturgia Godzin

Kiedyś Liturgia Godzin podejmowana była głównie przez osoby duchowne lub zakonne. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy była bariera językowa. Liturgia Godzin była wyłącznie w języku łacińskim. Dziś, po Soborze Watykańskim mamy Liturgię Godzin czyli Brewiarz w języku polskim. Co więcej, Liturgię Godzin poleca się świeckim, gdyż jest ona pomyślana jako modlitwa codzienna ludu Bożego. Kto więc ma pragnienie i możliwość korzystania z tej formy modlitwy, warto, żeby po nią sięgał.

Nie jest to jednak, szczególnie od strony technicznej, łatwa modlitwa. Wymaga cierpliwego zapoznawania się z jej charakterem i układem. Służy ona uświęceniu naszej codzienności. Dlatego też rozłożona jest na różne pory dnia. Dwoma podstawowymi modlitwami, stanowiącymi jakby zawiasy dnia, są Jutrznia i Nieszpory. Jutrznię odmawia się z rana, jako pierwszą modlitwę dnia, zaś Nieszpory wieczorem (nie wcześniej niż o 15.30). Między Jutrznią i Nieszporami odmawia się Modlitwę w ciągu dnia, a na zakończenie dnia Kompletę. Jest jeszcze tzw. Godzina czytań, którą można odmawiać w dowolnej porze. Ks. Tomasz Trzaskawka

Pełne polskie wydanie 4-tomowe + tom dodatkowy na wakacje (od 15 czerwca do 30 września) przeznaczone jest dla kapłanów. Wydanie jednotomowe było pomyślane jako księga modlitwy dla żeńskich zgromadzeń zakonnych, które nie są zobowiązane do odmawiania pełnej Liturgii Godzin. Poza tym jest tzw. "Brewiarz dla świeckich" obejmujący zwykle tylko Jutrznię, Nieszpory i Modlitwę na zakończenie dnia. Tyle mi wiadomo. Ks. Czesław Krakowiak

Obowiązek sprawowania liturgii godzin w całości (lub w odpowiedniej części) mają osoby które przyjęły święcenia (diakoni, prezbiterzy, biskupi) albo złożyły śluby wieczyste (zakonnicy i siostry zakonne) i ich instytuty do tego zobowiązują. Pozostali wierni nie muszą jej sprawować, ale są do tego gorąco zapraszane.
Podstawowym elementem modlitwy brewiarzowej są psalmy. Psalmodia ma cykl 4-tygodniowy. Wraz z antyfonami i fragmentami z Pisma Świętego, dziejów Ojców Kościoła i dokumentów Magisterium Kościoła tworzy tzw. godziny kanoniczne. Na jeden dzień składają się następujące godziny kanoniczne:

Wezwanie

odmawiane na rozpoczęcie modlitwy liturgicznej w danym dniu, zawsze poprzedzające pierwszą modlitwę dnia, którą może być jutrznia lub godzina czytań. Jeśli wcześniej uczestniczy się we Mszy Świętej, nie ma potrzeby odmawiania Wezwania (liturgia tego dnia już się rozpoczęła Mszą). Wezwanie rozpoczyna się wersetami "Panie otwórz wargi moje / A usta moje będą głosić Twoją chwałę", po czym następuje psalm z antyfoną;

Godzina Czytań

odmawiana o dowolnej porze, (rozpoczyna się od wersetu "Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu / Panie pospiesz ku ratunkowi memu", po czym następuje hymn, trzy psalmy, obszerne czytanie z Pisma Świętego i drugie z dziejów Ojców Kościoła lub dokumentów Magisterium Kościoła - oba z responsoriami, w uroczystości, święta i niedziele (poza Wielkim Postem) hymn Ciebie, Boże, chwalimy, oracja);

Jutrznia (Laudesy)

odmawiana rano, wedle tradycji w okolicach wschodu słońca (rozpoczyna się od wersetu "Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu / Panie pospiesz ku ratunkowi memu", po czym następuje hymn, psalmodia, która składa się z dwóch psalmów, pomiędzy którymi znajduje się pieśń wzięta ze Starego Testamentu, o charakterze podobnym jak psalm, ale spoza Księgi Psalmów, następnie krótkie czytanie biblijne, responsorium, kantyk Zachariasza czyli Benedictus, prośby o uświęcenie dnia i pracy, Modlitwa Pańska, oracja);

Modlitwa w ciągu dnia

(hymn, psalmodia, krótkie czytanie biblijne, werset, oracja) - ma 3 warianty, w zależności od pory odmawiania:
- przedpołudniowa
(godzina trzecia wg rachuby żydowskiej, stąd tradycyjna nazwa tercja),
- południowa
(godzina szósta w/g rachuby żdowskiej, stąd zwana sekstą),
- popołudniowa
(godzina dziewiąta wg rachuby żydowskiej, stąd zwana noną);

Nieszpory

odmawiane wieczorem, tradycyjnie o zachodzie słońca, zbudowane są podobnie jak jutrznia, psalmodia składa się z dwóch psalmów i pieśni z Nowego Testamentu, a w miejscu Benedictus jest Magnificat, czyli pieśń Maryi; po niej następują prośby ułożone na wzór modlitwy powszechnej, Ojcze nasz i oracja;

Kompleta

odmawiana bezpośrednio przed snem (hymn, rachunek sumienia, psalmodia, krótkie czytanie biblijne, responsorium, Nunc dimittis - czyli pieśń Symeona, oracja, na koniec antyfona do Matki Bożej).

W niedziele i uroczystości w dzień poprzedzający celebruje się już tzw. I Nieszpory z danej niedzieli (uroczystości), co czyni zadość starożytnej tradycji, według której niedziele i uroczystości rozpoczynają się wieczorem dnia poprzedzającego.
Istnieje kilka wydań Liturgii godzin: Wydanie czterotomowe, Wydanie skrócone i Brewiarz dla świeckich, różnią się one przede wszystkim obszernością Godziny Czytań.
W ciągu wieków brewiarz był kilkakrotnie reformowany - w Kościele rzymskokatolickim ostatnio po Soborze Watykańskim II przez papieża Pawła VI.Wikipedia.

Brewiarz obejmuje cztery okresy liturgiczne:
I. Adwent i Okres Bożego Narodzenia
II. Wielki Post i Okres Wielkanocy.
III. Okres Zwykły (od 1 do 17 niedzieli).
IV. Okres Zwykły (od 18 do końca roku kościelnego)

Układ Brewiarza: teksty okresowe, teksty stałe, psałterz podzielony jest na cztery tygodnie.
Zawiera także osobne teksty własne o świętych oraz teksty wspólne.
Aby dobrze zrozumieć sens i znaczenie, a także by opanować "poruszanie się" po Liturgii Godzin, polecam Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin (OWLG). Wydaje mi się ono nieocenionym przewodnikiem po świecie tej pięknej, nieustannej modlitwy Kościoła, który z pozoru wydaje się chaotyczny i niezrozumiały. Piotr Lewandowski

Przygotowując się do modlitwy brewiarzowej wejdź na poniższy link, Wybierz dzień dzisiejszy, rodzaj posiadanego brewiarza, modlitwy (np. jutrznię, godzine czytań czy też nieszpory) którą zechcesz odmawiać, a w tabeli znajdziesz strony na których w twojej Liturgii Godzin znajdują się odpowiednie psalmy i wezwania. brewiarz.pl


 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 03:25 UT,
zachód słońca 17:52 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 231 dzień i 34 tydzień r.
do końca roku pozostało 134 dni
Imieniny obchodzą:
Konstancja, Emilia, Julian
Twoje IP: 44.210.21.70
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II