Lectio Divina


(łac. pobożne, duchowe czytanie) - forma modlitwy oparta o pogłębioną lekturę tekstów biblijnych stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Znana była już w okresie patrystycznym (IV - V w.). Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza (traktat De modo orationis), by zaniknąć prawie całkowicie w XV w. wraz z tzw. devotio moderna. W tym okresie coraz bardziej popularna stawała się modlitwa myślna, która w niewielkim stopniu opierała się na lekturze biblijnej. Lectio Divina jako forma modlitwy zakonnej i pozazakonnej zaczęła odradzać się w XX w. wraz z rozwojem francuskiego ruchu biblijno-liturgicznego. Dei Verbum, jeden z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym.
lectio divina

Struktura Lectio Divina

Przy tej metodzie modlitewnej ważny jest wybór czasu, miejsca oraz właściwe przygotowanie. Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są:

- Lectio - (lektura tekstu biblijnego),
- Meditatio - (jego medytacja),
- Oratio - (modlitwa serca) i
- Contemplatio - (kontemplacja - wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).

Różne szkoły duchowości i tradycje, np. zakonne, propagują i praktykują własne warianty Lectio Divina.

Metoda Franciszkańska

Lectio Divina nazywana jest przez franciszkanów Lekturą modlitewną Słowa Bożego. W/g ich reguły życie polega na zachowywaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa i naśladowaniu go. Przełożeni zakonu, zalecają członkom wspólnoty zbliżenie się do Słowa Bożego - tzn. Biblii - poprzez czytanie go, przyswajanie, wprowadzanie w życie, osobiście i w grupie.
Składają się na nią:
- Przygotowanie: wezwanie Ducha Świętego, usunięcie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą zakłócić przebieg modlitwy, tzn. wejście w kontakt z Bogiem,
- Lektura i słuchanie Słowa Bożego w połączeniu z weryfikacją zrozumienia za pomocą odpowiednich środków (np. Katechizm Kościoła Katolickiego),
- Pogłębienie i przyswojenie Słowa Bożego: zapamiętanie kluczowych zdań, podjęcie konkretnych życiowych decyzji, osąd i przemiana uczuć,
- Oddanie słowa poprzez modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, błogosławieństwa, błagania i prośby,
- Pobożność jako wola czynienia dobra, piąty etap polegający na podjęciu konkretnego postanowienia, wprowadzenie Słowa w czyn.

Metoda Karmelitańska

Metoda propagowana przez włoskiego karmelitę Brunona Secondina, który organizuje spotkania dla rodzin i osób zainteresowanych tą formą modlitwy w rzymskim kościele Santa Maria in Traspontina:

Uważne poszukiwanie
- Wezwanie Ducha Świętego
- Lektura tekstu biblijnego
- Medytacja, polegająca na powolnej analizie każdego zdania i tekstów paralelnych
- Zaznajomienie się z tym, co o danym tekście mówi tradycja Kościoła (egzegeza, ojcowie Kościoła, sztuka sakralna, święci, itd.)
- Oświecenie, osąd życia w oparciu o przeczytany fragment tekstu biblijnego

Szczera odpowiedź
- Modlitwa, np. psalmami
- Kontemplacja, doświadczenie obecności Boga w historii i własnym życiu
- Dzielenie się Słowem Bożym w konkretnej wspólnocie
- Zapamiętanie jednego zdania
- Czyn, podejmowanie decyzji w oparciu o medytację i kontemplację.

więcej na ten temat

Benedyktyni z Tyńca
Kapucyni
Salezjanie
Pallotyni
mateusz.pl Wprowadzenie w praktykę lectio divina - ks. Tomasz Trzaskawka
mateusz.pl
opoka.org.pl W szkole słowa Bożego - ks. Jan Kochel
opoka.pl
chrześcijanin21.pl
katolik.pl
sfd.kuria.lublin.pl
glosojcapio.pl

Co o modlitwie wiedzieć należy - Dominik Wider OCD
Czytanie duchowne. Wybór tekstów
Dynamika "lectio divina". Etapy dnia przeżywanego w świetle Słowa Bożego - ks. Krzysztof Wons SDS
Lectio divina - modlitewne czytanie duchowne
Lectio divina. Czytanie modlitewne we wspólnocie
Lectio divina szkołą słuchania - Krzysztof Wons SDS
Lectio divina w życiu mnicha czyli Biblia czytana przez chrześcijanina
Wartość lectio divina dla rozwoju duchowego człowieka - ks. Henryk Wejman
modlitwa Lectio divina na niedzielę

biblista.pl
Lectiodivina.pl
katolik.pl
Bezpłatny, internetowy kurs modlitwy metodą "Lectio divina"
Jak czytać Pismo św.

Możemy czytać Pismo św. fragmentami, kolejno, od początku do końca, można czytać wybiórczo, ale można też skorzystać z tekstów przewidzianych do czytania na konkretny dzień na Mszy św. Dla ułatwienia podajemy teksty czytań mszalnych na każdy dzień.


 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 03:25 UT,
zachód słońca 17:52 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 231 dzień i 34 tydzień r.
do końca roku pozostało 134 dni
Imieniny obchodzą:
Konstancja, Emilia, Julian
Twoje IP: 44.210.21.70
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II