Odsłonięcie tablicy Szarych Szeregów w Zegrzu Południowym

7 maja 2010 r. o godz. 13°° w Zegrzu Południowym u zbiegu ul. Rybaki i ul. Warszawskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej działalność drużyny Szarych Szeregów z Zegrza Południowego w latach okupacji niemieckiej 1943-44. Tablica została ufundowana dzięki staraniom miejscowych kombatantów, w tym dwóch żyjących jeszcze członków drużyny. Starania te wsparły władze gminy Nieporęt.

Zgromadzeni wysłuchali wójta Sławomira Mazura, oraz członka drużyny Szarych Szeregów, Zenona Karpińskiego, który opowiedział o działaniu tej 14-osobowej grupy konspiracyjnej. On też wraz z drugim druhem, Bogusławem Kuflem, oraz żoną i prawnuczką zmarłego już członka drużyny Antoniego Witkowskiego - odsłonili tablicę.

Jej poświęcenia dokonał ks. proboszcz Grzegorz Kucharski z Wieliszewa. Zebrani złożyli kwiaty. Wartę pełnili harcerze z Zegrza. Obecne były poczty sztandarowe szkół, kombatantów i ochotniczych straży pożarnych z gminy Nieporęt.

Następnie w miejscowym przedszkolu odbyła się część artystyczna i poczęstunek. Przedszkolaki z Zegrza przedstawiły wzruszający program patriotyczny. Zespół pań "Zegrzynianki" wykonał "Rotę" i hymn Szarych Szeregów. Następnie zebrani zostali poczęstowani grochówką i ciastem. Była to piękna, i wzruszająca uroczystość. Ze swej strony dziękujemy organizatorom i władzom Gminy Nieporęt za zaproszenie.
Anna i Marian Kurtyczowie