2.jpg

Chrzest

niedziela, 13 stycznia 2013 22:00

Sakrament - widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej... Widzialnym znakiem podczas chrztu jest:


Znak krzyża, czyniony na czole dziecka przez rodziców i chrzestnych, aby zaznaczyć, że wszystko czym człowiek się staje i w czym uczestniczymy przez chrzest dokonało się przez śmierć Chrystusa na krzyżu.

Słowo Boże, czytane i głoszone, zmierza do obudzenia wiary i odpowiedzi na nią, ponieważ chrzest jest sakramentem wiary i wejściem w życie wiarą.

Wyrzeczenie się zła przez rodziców i chrzestnych dziecka.

Wyznanie wiary, która potwierdza przynależność do wiary Kościoła.

Polanie wodą lub zanurzenie w niej wraz ze słowami chrztu: Ja ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Namaszczenie krzyżmem świętym na znak, że od tej pory nowo ochrzczony obdarzony jest darem Ducha Świętego i upodobniony do Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.

Nałożenie białej szaty mówi o "przyobleczeniu się w Chrystusa" (Ga 3,27), dar łaski uświęcającej. Dobrze by było, aby biała szata nie była kawałkiem "szmatki" bądź chusteczki, ale autentycznym ubrankiem dla dziecka np. koszulką czy sweterkiem, który dziecko mogłoby nosić.

Zapalenie świecy od Paschału oznacza oświecenie przez Chrystusa, przyjęcia Jego światła, po to, by być "światłem dla świata" (Mt 5,14)

Modlitwa Ojcze nasz - modlitwa dziecka Bożego, które może Boga nazywać Ojcem, może do Niego wołać Tatusiu.

Uroczyste błogosławieństwo nowo ochrzczonego dziecka, rodziców i chrzestnych oraz wszystkich zebranych (por. "W chrzcie rodzimy się na nowo" konferencje dla rodziców, ks. Zbigniew Marek SJ).


Tyle widzialnych znaków. Znakom towarzyszy jeszcze niewidzialna łaska Boża. I tu dopiero dzieje się coś niezwykłego!


Bo od momentu chrztu Bóg uwolnił mnie od grzechu pierworodnego! Z poganina uczynił mnie dzieckiem światłości! Kapłan na początku odmawia egzorcyzm, który wyrywa nowo ochrzczonego z łap złego.

Uczynił mnie dzieckiem Bożym, od tej chwili mam przystęp do Boga, kochającego Taty, który mnie usynowił i kocha nade wszystko!

Włączył do wspólnoty jaką jest Kościół. Niesamowity dar Wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa. Od tej chwili mam zaszczyt być członkiem Kościoła - Mistycznego Ciała, którego Głową jest Jezus.

Od momentu chrztu zamieszkuje we mnie cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Jego Syn - Chrystus i Duch Święty!

Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego!

Zanurzenie w wodzie lub polanie wodą jest symbolem zjednoczenia z Chrystusem w Jego śmierci dla zła i grzechu, a wynurzenie odpowiada zjednoczeniu z Chrystusowym zmartwychwstaniem do nowego życia. (por. Rz 6,3-4). Oznacza to, że od tej pory chcę nieustannie nawracać się, czyli ciągle dokonywać wyboru dobra i wyrzekać się grzechu.

Od momentu chrztu całe moje życie, we wszystkich dziedzinach, należy do Boga!

Duch Święty zostawia niezatarte znamię. I gdyby nawet człowiek wyrzekł się Kościoła i Boga, złożył pisemną deklarację, że nie chce mieć z Bogiem do czynienia... Bóg nie cofa nawet wtedy pocałunku, który złożył na nim w momencie chrztu, nie zabiera mu swojego synostwa.

W momencie chrztu zostałam również obdarowana łaską wiary. O tę wiarę muszę dbać i nieustannie ją rozwijać.

W dniu Chrztu Pańskiego warto powrócić do dnia swojego chrztu. Warto zapytać siebie: czym dziś dla mnie jest sakrament chrztu świętego? Czy pamiętam datę swojego chrztu? Czy żyję tym sakramentem na co dzień? Czy pamiętam o zadaniach wypływających z faktu bycia włączonym do Kościoła?


Agnieszka Frydrych.