Winnica, 17 czerwca 2012 roku.

Bóg przemiany

XI Niedziela Zwykła, B; Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34;

Gdybym był diabłem, to bym przekonywał ludzi, że nic się nie zmieni. Temu, który jest w dole ciągle bym szeptał na ucho - nie ma nadziei, nie ma nadziei, nic się nie zmieni - nie ma dla ciebie nadziei. A temu, który jest na szczycie, karmiłbym jego pychę - jesteś wielki na wieki, jesteś wielki na wieki, zawsze tak będzie - jesteś wielki na wieki. Wielu ludzi by w to uwierzyło, bardzo wielu. I byłby to początek ich ostatecznego upadku, tragicznego końca.


A przecież życie ludzkie przynosi nam wiele historii, w których ktoś podnosi się z wielkiego upadku. Życie ludzkie przynosi nam też wiele historii, w których ktoś upada z bardzo wysoka. Życie ludzkie pokazuje nam historie, w których biedny dorabia się a bogaty bankrutuje. Życie przekonuje nas, że małżeństwa, które ludzka opinia skazała już na rozpad, rozkwitają a inne, zdałoby się wzorowe, rozpadają się. Życie uczy, że to co zdało sie być martwe ożywa a pełne życia marnieje.


Nie zawsze tak jest, nie w każdym przypadku, ale tak bywa - życie ludzkie może się zmienić - podnieść się może i upaść - zmiana dotyczy wszystkich kierunków. I mimo, że stykamy się z takimi doświadczeniami, sami potrafilibyśmy podać konkretne przykłady, to pokutuje w nas myślenie, że "jest jak jest i inaczej nie będzie", "nic się nie zmieni", "musi tak być i nic się nie wymyśli". Jest to myślenie, które zakłada brak jakiejkolwiek zmiany i to w jakimkolwiek kierunku. Biedny - myślimy- nie stanie się bogaty, bogaty nie zubożeje. Dobry zawsze będzie dobry, a zły skazany jest na bycie złym.


Może w tym są ukryte jakieś psychologiczne mechanizmy, ale ja wyczuwam w tym i diabelskie działanie. A przynajmniej, gdybym był diabłem, to tak bym działał. Jeszcze raz: Temu, który jest w dole ciągle bym szeptał - nie ma nadziei, nie ma nadziei, nie ma nadziei. A temu na szczycie, karmiłbym pychę - jesteś wielki na wieki, jesteś wielki na wieki.


A Biblia mówi: "Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu." (Ez 17,24bc) Bóg jest Bogiem przemiany! Bóg jest Bogiem przemiany! Biblia mówi: "On [Bóg] karze i okazuje miłosierdzie, posyła do Otchłani pod ziemię i wyprowadza z największej zagłady." (Tb 13,2b) Biblia mówi: "Wielbi dusza moja Pana. (...) [Bóg] Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia." (Łk 1,46b.52-53) Biblia mówi: "Przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł." (1Kor 10,12)


Chodzi o to, by w tym wszystkim, w całym życiu, być w ręku Boga. Boga, który wyprowadza z największej zagłady, przebacza największy grzech, odnawia i wzmacnia. Ale też Boga, który pysznych poniża: "I powie [...] sobie [człowiek]: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" (Łk 12, 19-20) Chodzi o to, by w tym wszystkim, w całym życiu, być w ręku Boga. W tym naszym życiu nie ma stałości. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale też ten, który stoi, niech będzie uważny, bo jutro może leżeć w rynsztoku.


A skoro w tym życiu nie ma stałości, to rozsądek podpowiada, by pójść do tego, który sam jest Stałością - do Boga. Chodzi o to, by w tym wszystkim, w całym życiu, być w ręku Boga. Ta ręka Boga potrząśnie mocno nami, gdy trzeba, ale też wyciągnie nas z upadku. Tu na ziemi ciągle jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami. Tu na ziemi nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma też pewności szczęścia. Dlatego każdy nasz krok po tej ziemi powinien być z Bożą asekuracją, z trzymaniem się Jego ręki.


Diabeł ci będzie szeptał - nie ma nadziei, albo przekonywał - jesteś wielki na wieki. Nie słuchaj go - każdego dnia słuchaj Boga, każdego dnia Bogu powierzaj swe życie.


ks. Zbigniew Paweł Maciejewski