Ostatni 87 numer redagowanej od samego początku, od 15 już lat

przez Annę i Mariana Kurtyczów gazety parafialnej "Antoni" wyszedł na Wielkanoc 2012.


(Niestety - już bez ogłoszeń ks. Proboszcza).


Dalsze wydawanie dwumiesięcznika stało się niemożliwe, ponieważ

Proboszcz Parafii Zegrze pw. Św Antoniego z siedzibą w Woli Kiełpińskiej,

ks. Tadeusz Wołowiec, odmówił całkowicie współpracy z naszą redakcją.


Po pewnym czasie - po naszej interwencji u ks. biskupa -

powołał nową - zależną już tylko od siebie redakcję,

która na Uroczystość Wniebowzięcia 2012 wydała

Gazetę (sic!?!?!?) Parafii Wola Kiełpińska. (sic!?!?!?)


Jak zwykle w takich wypadkach ocena jakości i wartości merytorycznej obu edycji gazety należy do czytelników.


Przy okazji informujemy, że nasza strona internetowa antoni.agmk.net

będzie w dalszym ciągu kontynuować dobre tradycje,

wydawanej do niedawna, "starej", niestety już teraz nie parafialnej gazety "Antoni".


W dalszym ciągu gorąco prosimy o modlitwę w naszej intencji.

W Piśmie świętym jest napisane: "Po czynach ich poznacie".

Więc niech czyny świadczą o nas.


My oddaliśmy się w opiekę i w dalszym ciągu zawierzamy się:

- Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła,

- patronowi naszej parafii św. Antoniemu,

- świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II z rodu Polaków,

- oraz bł. Romanowi Archutowskiemu - męczennikowi II wojny światowej, pochodzącemu z naszej parafii.