podtytuły

Żywot św. Antoniego z Padwy


Żywot św. Antoniego z Padwy - wersja I
Dzieciństwo Św. Antoniego z Padwy
Ferdynand z Lizbony
U Kanoników Regularnych św. Augustyna
W klasztorze Św. Krzyża w Coimbrze
Herezja Katarów
Zamordowanie misjonarzy Franciszkańskich
Wstąpienie do zakonu Franciszkanów
Kapituła Generalna We Włoszech
W eremie na Monte Paolo
Przełomowe kazanie
Przyszły Doktor Kościoła
Misje we Francji
W Tuluzie i le Puy
W Bourges i w Brive
Antoni - cudotwórca
W Rimini
W Padwie
Misja zakończona

Żywot św. Antoniego z Padwy - wersja II
Dzieciństwo
W klasztorze Kanoników Regularnych w Lizbonie.
W Klasztorze Św. Krzyża w Koimbrze
Pogrzeb pięciu męczenników Franciszkańskich
Na misjach
We Włoszech
Kapituła Generalna
Nieoczekiwane Kazanie
Teolog i kaznodzieja
Skuteczność kazań Antoniego
Sława cudotwórstwa
Walka z występkami i miłość do ludzi
Cuda - naturalne następstwo miłości do ludzi.
W Padwie.
Pierwsze rezultaty kazań
Działalność pisarska.
Śmierć
Pogrzeb
Publiczna cześć
Prośby o wstawiennictwo i kanonizacja
Budowa bazyliki
Szerzenie się czci do św. Antoniego
W Polsce