100 ważniejszych wydarzeń pontyfikatu JPII


1978
1. Inauguracja "Nie lękajcie się!"22.10
1979
2. Pierwsza zagraniczna podróż25.01
3. Pierwsza Encyklika04.03
4. Pielgrzymka do Polski2.06
5. Przemówienie na forum ONZ02.10
6. Wizyta u Dimitriosa I w Istambule30.11
1980
7. Pierwsza pielgrzymka do Afryki02.05
8. Pielgrzymka do Francji30.05
9. Wystąpienie w UNESCO w Paryżu02.06
10. II encyklika - Dives in misericordia30.11
11. List do sekretarza KC KPZR L.Breżniewa16.12
12. Cyryl i Metody współpatronami Europy 31.12
1981
13. Audiencja dla delegacji "Solidarności"15.01
14. Pierwsza pielgrzymka do Azji16.02
15. ZAMACH13.05
16. Trzecia encyklika - "Laborem exercens"14.09
17. Adhortacja "Familiaris consortio"22.11
18. Kard. Ratzinger prefekt Kongr.N.Wiary25.11
1982
19. PIELGRZYMKA DO FATIMY13.05
20. Ustanowienie Papieskiej Rady Kultury20.05
21. W anglikańskiej katedrze w Canterbury29.05
22. Kanonizacja o. Maksymiliana Kolbe10.10
23. AF - "Nie lękajcie się. Rozmowy z JPII"...
1983
24. Wizyta w Nikaragui04.03
25. W rzymskim kościele luterańskim11.12
26. W więzieniu u Mehmeta Ali Agcy 27.12
1984
27. List o sensie cierpienia "Salvifici doloris11.02
28. Kongregacja Nauki Wiary ogłasza...06.08
1985
29. List do młodych całego świata31.03
30. IV encyklika - "Slavorum Apostoli"02.06
31. Do muzułmanów w Casablance19.08
1986
32. Wizyta w rzymskiej synagodze13.04
33. V encyklika "Dominum et Vivificantem"18.05
34. Spotkanie modlitewne w Asyżu27.10
35. Najdłuższa pielgrzymka JPII18.11
1987
36. VI encyklika - "Redemptoris Mater"25.03
37. VII encyklika - "Sollicitudo rei socialis"30.12
1988
38. w Parlamencie Europy w Strasburgu09.10
39. Adhortacja "Christifideles laici"30.12
1989
40. Pielgrzymka do krajów skandynawskich01.06
41. List na 50. r. wybuchu II w. światowej27.08
42. Kanonizacja Br. Alberta i Agn. Czeskiej12.11
43. Audiencja prezyd. ZSRR M. Gorbaczowa01.12
1990
44. Pielgrzymka do Czechosłowacji21.04
45. Beatyfikacja Piotra Jerzego Frassati20.05
46. VIII encyklika "Redemptoris missio"07.12
1991
47. Powołanie 3 administratur na ter. ZSRR13.04
48. IX encyklika - "Centesimus annus"01.05
49. VI Światowy Dz. Młodych Częstochowa14.08
1992
50. Adhortacja "Pastores dabo vobis"25.03
51. Ustanowienie Dnia Chorego - 11 lutego 09.05
52. Wystąpienie w sprawie Galileusza31.10
53. Katechizm Kościoła Katolickiego07.12
1993
54. X encyklika - "Veritatis splendor"06.08
55. V Światowy Dz. Młodzieży Denver USA12.08
56. Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię04.09
1994
57. List do rodzin02.02
58. List "Ordinatio sacerdotalis" święcenia22.05
59. Przekroczyć Próg Nadziei19.10
60. List "Tertio Millenio Adveniente"10.11
61. "List do dzieci" całego świata13.12
1995
62. Największa w dziejach msza w Manili15.01
63. XI encyklika - "Evangelium vitae"25.03
64. Encyklika "Ut Unum Sint"25.05
65. Na IV Światową Konfer. ONZ nt. kobiet26.05
66. "List do kobiet"29.06
67. Spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto09.09
68. Adhortacja "Ecclesia in Africa"14.09
69. Przemówienie w ONZ05.10
1996
70. I pielgrzym. do zjednoczonych Niemiec21.06
71. "Dar i tajemnica" 50-lecie kapłaństwalistop
1997
72. Pielgrzymka do Sarajewa12.04
73. Pielgrzymka do Libanu10-11.05
74. XII Światowe Dni Młodzieży, Paryż18.08
1998
75. Pielgrzymka na Kubę21.01
76. Komisja ds. Judaizmu - "Pamiętamy..."16.03
77. XIII encyklika - "Fides et ratio"14.09
78. Kanonizacja Edyty Stein11.10
79. Watykańskie sympozjum nt. inkwizycji29.10
1999
80. List do artystów04.04
81. Pielgrzymka do Rumunii -prawosławna07.05
82. Przemówienie w polskim parlamencie11.06
83. Katolicko-luterańska deklaracja o ...31.10
2000
84. Pielgrzymka do Ziemi Świętej20.03
85. Jubileuszowy rachunek sumienia12.03
86. Kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej30.04
87. Spotkanie ku pamięci męczenników XX07.05
88. Beatyfikacja pastuszków (Fatima 1917)13.05
89. Beatyfikacja papieża Jana XXIII03.09
2001
90. Pielgrzymka śladami św. Pawła04.05
91. Pielgrzymka na Ukrainę23.06
92. Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii 22.09
2002
93. Pielgrzymka do Bułgarii23-26.05
94. Kanonizacja o. Pio16.06
95. Ofiarowanie Świata B. Miłosierdziu17.08
2003
96. "Tryptyk Rzymski" - poemat JPII6.03
97. XIV encyklika "Ecclesia de Eucharistia"17.04
98. Podróż apostolska do Chorwacji5.06
2004
99. Pielgrzymka do Lourdes we Francji14.08
2005
100. Prezentacja "Pamięci i tożsamości"14.03
ps./td>
Ostatnie świadectwo02.04