Świadkowie świętości


Góralu, czy ci nie żal...
Wykorzystywać życie jak Karol Wojtyła
O Papieżu prawie prywatnie
Był blisko świętego Papieża
Edmund i Karol
Promieniowanie ojcostwa
"Czytał" historię w Bożej perspektywie
Z drżeniem serca patrzyłem w elektrokardiogram
Droga do świętości