Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2011 Nr. 80-85


Nr. 85. Boże Narodzenie 2011.PDF (1,5 MB)
str.2 - Podziękowanie - członkowie kół różańcowych.
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Dość walki z krzyżem - abp. Sławoj L. Głódz - KAI
str.4 - Kto jest twoim Panem? - Agnieszka Frydrych
str.5 - Nie zasłużyliśmy na te święta - ks. T. Sadłowski
str.5 - Aby Wigilia była Wigilią - ks. Tadeusz Miłek
str.6 - Szkoła czekania - ks. Szymon Stułkowski
str.7 - Początki św. Bożego Narodzenia - St. Pawłowski
str.8 - Cóż my damy?... - J. Błażusiak; U sw. Antoniego;
str.8 - A mnie ciągle mało! - J. Błażusiak; U sw. Antoniego
str.8 - Szopa jak z bajki... - J. Błażusiak; U sw. Antoniego
str.9 - No pasaran! - J. Błażusiak; U sw. Antoniego; Brzegi
str.9 - Gwiazdka Komisarzy - Piotr Herszen - Dobra Rada;
str.10 - Świece Caritas - Biuro Prasowe KEP
str.10 - Kościół naszym domem - Biuro Prasowe KEP
str.10 - Jak Kościół winien być obecny w internecie - KEP
str.11 - Obrzędy pogrzebu w przypadku kremacji - KEP
str.12 - Z górki na pazurki i skok na... - dr J. Krzysztoń
str.12 - Wniosek o odwołanie Wandy Nowickiej
str.13 - Kim jest Wanda Nowicka
str.13 - Znasz swoją wartość Kobieto? - A. Frydrych
str.14 - iII Dzień solidarności z Kościołem prześladow.
str.17 - Oświadczenie Stow. Dziennikarzy Polskich
str.17 - 11.11.11 Byłem na Marszu niepodległości.
str.17 - Marsz Niepodległości 2011 - relacja
str.18 - Jaka niepodległość - takie święto - M. Gazda;
str.18 - Obchody Niepodległości w Woli Kiełp. - T. Kalisiak


Nr. 84. Październik 2011 PDF (2,14MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Nasza Przyszłość - Jan Paweł iI
str.4 - Nasza parafia potrzebuje modlitwy
str.5 - Parafia ożywiona modlitwą- ks. Jan Sikorski
str.6 - Byś odpowiedzialnym przed Bogiem - A. Frydrych
str.8 - Reakcja na promowanie satanizmu w TVP
str.9 - Antyewangelizacja w natarciu - bp. Adam Lepa
str.10 - arcybiskup Józef Michalik o szatanie
str.11 - Nie wzywać imienia na daremno - A. Kurtycz
str.12 - Już po wyborach - felieton
str.12 - Pamiętamy, a jakże -J.Błażusiak; U sw.Antoniego
str.12 - Odeszli do Pana
str.12 - Poświęcenie figurki w Karolinie
str.13 - Jak bankrutuje Grecja - T.Cukiernik; naszdziennik
str.14 - Śpiewajcie dla Boga - pożegn. Dymka - A. Kurtycz
str.16 - Pielgrzymka szlakiem błogosławionych -J.Plewko
str.17 - Ziele Roku - Teresa Krzyczkowska
str.17 - Panu Bogu w podzięce - Dary Ziemi
str.17 - Uczestnicy korowodu Darów Ziemi
str.18 - Sasin ze Smarzewa herbu prawda - A.M.Kurtycz
str.18 - Jerzy Strumiłło herbu Dąbrowa - A.M.Kurtyczowie
str.18 - Patroni dobrej śmierci


Nr. 83. Wniebowzięcie NMP. 2011 PDF (1,75)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Złoty Jubileusz ks. kan. M. Zdanowskiego
str.3 - Terytorialna reorganizacja okolicznych parafii
str.4 - Wniebowzięcie NMP - ks. Piotr Kufliński
str.4 - Cud nad Wisłą - 15 sierpnia 1920 r.
str.5 - Nasze uczestnictwo we Mszy św. - ks. St. Hołodok
str.6 - Tajemnica Mszy św. - Catalina Rivas
str.9 - Wspomnienie z Bitwy Warszawskiej - Drążkiewicz
str.9 - Epizod na miarę zwycięstwa
str.10 - Apel biskupów polskich o abstynencję
str.10 - Co to jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka
str.10 - XIV Piesza Pielgrzymka Łomży. -A.Romanowska
str.11 - Nie piję -jestem wolny -świadectwo -J.Frydrych
str.11 - Modlitwa o trzeźwość narodu - J. Błażusiak;
str.12 - Dojrzeć do małżeństwa - Agnieszką Frydrych
str.13 - Rekolekcje Domowego Kościoła - A. Kurtycz
str.14 - Jubileusz ks. kan. M. Zdanowskiego - ks.Ł.Turbak
str.14 - Życiorys ks. Jubilata
str.14 - Kapłanie, Kapłanie prowadż - wiersz
str.15 - Słowo od parafii i zespołów parafialnych
str.15 - Specjalny prezent - album 25lat z życia w parafii
str.15 - 110 rocznica urodzin kard. St. Wyszyńskiego
str.16 - Wspomnienie o ks. R. Foryckim - Anna Kurtycz
str.17 - Wyniki XXII Sakrosongu Diecezji Płockiej
str.17 - 26 Światowe Dni Młodzieży
str.17 - Rekolekcje pod namiotami w Rostkowie
str.17 - Nie wstydzę się Jezusa
str.18 - Gościliśmy przyjaciół z Litwy - Janusz Plewko
str.18 - Wakacje z Modlitwą - iza Kolon


Nr. 82. Boże Ciało 2011 PDF (1,8MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Od redakcji
str.3 - Taki normalny święty - ks. T. Jaklewicz
str.3 - Beatyfikacja Jana Pawła iI w Rzymie - PAP
str.4 - Refleksje przed beatyfikacją JPII - Jan Jaworski
str.4 - Modlitwa o wyproszenie łask - przez JPII
str.5 - Janie Pawle iI módl się za nami - ks. T. Jaklewicz
str.6 - Jak działa świętość - kard. Angelo Scola
str.6 - Słońce nad Kościołem - Antonio Socci
str.6 - Pieśń ku czci bł. Jana Pawła iI
str.7 - Jestem dzieckiem jego ran - ks. Daniel Ance
str.7 - Litania do bł. Jana Pawła iI
str.8 - Nie sam cud jest ważny... o. dr Marek Blaza
str.9 - Cuda czyni Bog, nie ja... M. Wesołowski
str.9 - Laski za przyczyną bł. JPII
str.11 - Byłam chora i zostałam uzdrowiona -s.M.S.Pierre
str.12 - Będę krzyczał! wywiad z prof. A. Riccardim
str.12 - Polska po beatyfikacji - George Weicel
str.13 - Kaplica gdzie złożono ciało JPII - ks. A. Nocoń
str.13 - Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. JPII
str.14 - Wielki siewca - Franco Bucarelli
str.15 - Anegdoty o Janie Pawle iI
str.17 - Rocznica tragedii smolńskiej
str.17 - Katastrofa Smoleńska - Pamiętamy! - VOX
str.17 - Kim był Witold Zglenicki - Anna Kurtycz
str.18 - 25 lecie nadania szkole imienia... - A. Kurtycz


Nr. 81. Wielkanoc 2011 PDF (1,81MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Pogrzeb Aleksandry Nalewajek - A. Kurtycz
str.3 - Podziękowanie za pomoc świąteczną
str.4 - iść za Chrystusem - M. Pelc; Z Parafii; Łańcut
str.5 - A tradycja trwa - Nowinki Wieszowskie
str.6 - Zmartwychwstanie Pańskie coraz bliżej -_i.Lipka
str.6 - Dlaczego Wielki - J. Błażusiak
str.7 - Niedziela Palmowa - J. Błażusiak
str.7 - Zmartwychwstał a to zobowiązuje - J. Błażusiak
str.7 - Przeżywanie liturgii Paschalnej - "Nasza Parafia"
str.8 - Miłosierdzie i Sprawiedliwość - M. Pelc; Z Parafii;
str.8 - Człowiek człowiekowi... człowiekiem? - J.Błażusiak
str.9 - Lista
str.9 - Najlepsza nauczycielka
str.9 - Obyś był zimny albo gorący! - Marian Kurtycz
str.10 - Gal i jego osioł
str.11 - Ojciec Pio i Jan Paweł iI -Tomasz Duszyc OFMCap
str.12 - Przyjaciel Boga i orędownik spraw -list EP.
str.13 - Podziękowanie za uwolnienie - modlitwa o.J.Góry
str.13 - 50 tys. baranków w DP
str.13 - 2 Dzień Świętości życia - z listu bpa P. Libery
str.13 - Wizyta arcybiskupa - wp.pl
str.14 - Wróżby, magia... - A. Petrowa-Wasilewicz
str.15 - Starość i bezpieczeństwo - oświad. Rady Społ. DP
str.16 - Małe ojczyzny - duża ojczyzna - Mirosław Król
str.17 - Z wizytą wśród Polaków na Litwie - J. Plewko
str.17 - Wyniki rejonowych eliminacji Sakrosongu DP
str.18 - Ewangelizacja wyzwaniem dla mediów kat. - KAI


Nr. 80. Wielki Post 2011. PDF (2,21MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - W Piśmie świętym czytamy
str.3 - Od redakcji
str.3 - Odezwa Biskupa Płockiego przed beatyfikacją JPII.
str.4 - Niech żyje Jezus - M. Pelc; Z Parafii; Łańcut
str.4 - Historia i liturgia W. Postu -_i.Lipka; Szczytno
str.5 - Daj się pozyskać Jezusowi... - M. Pelc; Z Parafii;
str.6 - Czy wiecie, że? T. Górski; Czas nadziei;
str.6 - MB Gromnicznej - A. Kwit; Dobra Rada; Kraków;
str.6 - Wszyscy jesteśmy powołani... - M. Kroczek; Marki;
str.7 - Czy warto się modlić do św. Józefa - M. Pelc;
str.8 - Dzień Chorego - J.Błażusiak; U św. Antoniego;
str.8 - Zrozumieć sens cierpienia - M. Pelc; Z Parafii;
str.9 - Koniec zabawy! - J.Błażusiak; U św. Antoniego;
str.9 - Czy jeszcze pościć? - J.Błażusiak; U św. Antoniego;
str.9 - Cisza - J.Błażusiak; U św. Antoniego; Brzegi
str.10 - Misja obrony życia - E. Kowalewska, A. Kurtycz
str.11 - Pożegnanie żłóbka
str.11 - Szopki w naszym kościele
str.12 - Rozpoczynamy 14 rok wydawania "Antoniego"
str.13 - Prasa n. formą ewangelizacji - B. Szczepanowicz
str.13 - Zadania prasy parafialnej - M. Przeciszewski KAI
str.13 - Musimy siać - wiersz
str.13 - Garść statystyki o prasie parafialnej
str.14 - Kilka refleksji o kolędowaniu - Głos św.Kamila;
str.14 - Jasełka - Wioletta Furczak
str.15 - Zmarł ks. prał. K. Śniegocki - A. Kurtycz
str.16 - Pożegnanie ks. płk. Z. Surmy - Ordynariat WP.
str.16 - Powitanie ks. płka Z. Surmy w Bydgoszczy - "-"
str.17 - Historia powstania szkoły w Jadwisinie -Kurtycz
str.17 - Obchody 50-lecia szkoły w Jadwisinie - Kurtycz
str.18 - Św. buntowniczka - J. Polak SJ - Radio Watykan

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2010 Nr. 74-79


Nr. 79. Boże Narodzenie 2010 PDF (1,72MB)
str.1 - O przyjdżże Jezu Malutki - wiersz
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Pochyleni przed Bogiem - ks. A. Kalbarczyk
str.3 - Opłatki, kreda, kadzidło... - Anna Kurtycz
str.3 - Więcej wiernych na Różańcu
str.4 - Zauważyć swój Adwent! - M. Pelc; Z Parafii; Łańcut
str.4 - Wśród nocnej ciszy - Stefan Budzyński
str.5 - Najpiękniejsze polskie święta - ks. Mariusz Pohl
str.6 - Prawda o polskich Roratach - ks. prał. St. Bartczak
str.7 - Święta doskonałe - M. Wojaczek; Posłaniec
str.7 - Nowa inicjatywa oddolna
str.8 - Żeby oni wiedzieli - wywiad z o.Knabitem z Tyńca
str.8 - Spotkać Zbawiciela - ks. Czesław Galek
str.9 - Dzień skupienia Domowego Kościoła - A. Kurtycz
str.9 - Słuchać Pana Boga - Anna Kurtycz
str.9 - Pięć palców trzyma Pismo św. - Anna Kurtycz
str.9 - Jezus jest moim Panem
str.10 - Apel Biskupa w intencji poczętego życia
str.10 - Modlitwa w intencji poczętego życia - A. Kurtycz
str.10 - Z prądem płyną tylko zdechłe ryby - A.M.Kurtycz
str.11 - Kościół domem i szkołą komunii - list bpa płock.
str.12 - Od antyklerykalizmu do zbrodni -ks.Starowieyski
str.12 - Modlitwa przed wejściem do internetu
str.13 - Sieć pełna wiary -M.Wojaczek -magazynfamilia.pl
str.14 - Zmarł ks. inf. Saturnin Wierzbicki - Anna Kurtycz
str.15 - Św. Niepodległości w naszej parafii - T. Kalisiak
str.15 - Garść Refleksji - Anna Kurtycz
str.16 - Czy to wypada na cmentarzu? - Anna Kurtycz
str.16 - Czy Dziwny Król zdobędzie...? - ks. Maciejewski
str.16 - Ankieta ONZ
str.17 - Trybunał broni Bożego Narodz. - ks. D. Kowalczyk
str.17 - Mnie to kadzą - J. Błażusiak; U św. Antoniego;
str.17 - Pogaństwo wraca naprawdę - Anna Kurtycz
str.18 - Bóg ujarzmia proroka - J. Węgliński; G.P.; Konin;
str.18 - Niechęć - J. Węgliński; Gazeta Parafialna; Konin;
str.18 - Panie Janku dziękujemy - ostatnie pożegnanie


Nr. 78. Październik 2010 PDF (2,2MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Program duszpasterski - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Ośrodek duszpasterski
str.3 - Od Redakcji
str.4 - Zmiany personalne w naszej parafii
str.4 - Pielgrzymka Kół Różańcowych - Smardzewo
str.5 - Pielgrzymka do Patrona -ks.Paweł Perdion i dzieci
str.5 - Msza św. ku czci św. St. Kostki w Jadwisinie
str.6 - Odeszli do Pana
str.6 - Módl się za duszpasterzy i budowniczych -Kurtycz
str.6 - Nagroda Nobla dla twórcy "in vitro".
str.7 - Listopadowe świętowanie - ks. Jerzy Sermak SJ
str.8 - O duszach czyścowych - ks. M. Piotrowski TChr
str.9 - Młodzi pytają o Andrzejki - kl. Łukasz Szymański
str.9 - Zbyt późne odkrycie - ks. Edward Staniek
str.10 - Nie przeklinajcie, lecz błogosławcie
str.10 - Niebezpieczne znaki- Mozaika Obrzańska
str.11 - Przez osiem lat nosiłam pierścień atlantów
str.12 - Dlaczego właśnie Różaniec? - www.zdrowaśka.pl
str.13 - Wzięłam do ręki różaniec - Różaniec
str.14 - Dni eucharystyczne w naszym kościele
str.14 - O modlitwie Różańcowej dla dzieci
str.14 - Kwadrans przed Przenajświętszym-
str.15 - Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem NMP
str.15 - Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich
str.15 - 8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP
str.15 - Zapraszamy do udziału w życiu parafii
str.16 - 1100 mil rowerem dla życia - lifecharity.org.uk
str.17 - święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej
str.17 - Kazanie z okazji święta Darów Ziemi
str.17 - Rozstrzygnięcie gminnych konkursów
str.18 - Korowód Darów Ziemi
str.18 - Czy Kościół coś mi da? - A. i M. Kurtyczowie


Nr. 77. Wniebowzięcie 2010 PDF (2,86MB)
str.1 - Do NMP Wniebowziętej - Renia - wiersz str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Rocznica święceń kapłańskich
str.3 - Odpust św. Antoniego
str.3 - "Antoni" otrzymał iI nagrodę w konkursie diecez.
str.4 - 600-lecie victorii Grunwaldzkiej - list bpa. Libery
str.5 - Przemarsz wojsk litewskich przez... - M. Kurtycz
str.5 - Ruchy wojsk polskolitewskich na ziemiach Zakonu
str.5 - Przebieg bitwy pod Grunwaldem
str.6 - Książeczka legionisty 1920 - Anna Kurtycz
str.6 - Ks. Arkadiusz Sikorski - praca w zastępstwie
str.7 - Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki - K
str.7 - Historia procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego -KAI
str.8 - Pogrzeb mamy ks. J. Borka - A.i M. Kurtyczowie
str.8 - Dwie Matki - Anna Kurtycz
str.9 - Byliśmy na Litwie - Janusz Plewko
str.12 - Potrzebne jest prorodzinne lobby - A. Szymański
str.12 - Ciechanów: Festiwal Młodych - KAI
str.12 - Świat potrzebuje rewolucji miłości - KAI
str.13 - Pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu -KAI
str.13 - Pielgrzymka z Ostrołęki w naszej parafii
str.13 - Sikórz: rekolekcje dla małżeństw - KAI
str.13 - Zmarł książę Albert Radziwiłł
str.13 - Podarujmy dzieciom Dom!
str.14 - Gender - stwórz się sam - abp. H. Hoser SAC
str.14 - Święto Rodzin w Gąsiorowie
str.15 - Uwaga rodzice - Włos się jeży
str.15 - O szwedzkich przepisach - A.Nowacka; Rzeczpos.
str.16 - ikona św. Rodziny w parafi i w domu - A. Kurtycz
str.16 - Zakończenie roku pracy DK rej. pułtuskiego
str.17 - Rekolekcje w Sikorzu - A. Kurtycz
str.18 - Być orłem nie kurą
str.18 - Wpisy w czasie peregrynacji ikony św. Rodziny
str.20 - i Komunia św - dzieci ze szkół w Woli i Jadwisina


Nr. 76. Boże Ciało 2010 PDF (2,1MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Od redakcji
str.3 - Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki
str.3 - Kościół Domowy
str.3 - Nowy Prymas Polski
str.4 - Mówili do siebie Leszeczku... Marylko... -A.Kurtycz
str.4 - Wpisy do Księgi Pamiątkowej
str.5 - Czy znaliśmy prez. L.Kaczyńskiego? -A.Grajewski
str.6 - W hołdzie L. Kaczyńskiemu - K. Suchcicki - wiersz
str.6 - Ostatnie przemówienie prez. L. Kaczyńskiego
str.7 - Żałoba w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
str.8 - Seroccy katyńczycy -Oficerowie WP -dr Jakubczak
str.9 - Seroccy katyńczycy - Policjanci PP - dr Jakubczak
str.10 - Dąb pamięci - Wioletta Niezgoda
str.10 - 70 Rocznica Zbrodni Katyńskiej (w Serocku)
str.10 - Tablica Szarych Szeregów w Zegrzu -A.Kurtycz
str.11 - O miłości ojczyzny, tzw. "elitach... - M. Kurtycz"
str.12 - Zmarł o. Paul Marx -Ruch Obrony życia -Kurtycz
str.12 - Misjonarz (Marianin) w naszej parafii - A. Kurtycz
str.13 - Zmarł abp. Zygmunt Kamiński - A. Kurtycz
str.13 - Poświęcenie zniszczonej figury w Dębem
str.14 - Katastrofa Smoleńska przeżyta w Lusace -Magda
str.14 - Dzieci z Omnibusa w Muzeum Techniki
str.14 - imieniny ks. Jarosława Borka


Nr. 75. Wielkanoc 2010 PDF (1,61)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Obchody roku kapłańskiego
str.3 - Domowy Kościół w rejonie Pułtuskim
str.3 - Myśląc o niebie - ks. bp Wiesław Mering
str.3 - Dałeś mi Panie... irena Butkiewicz - wiersz
str.4 - Wieczernik - Różaniec
str.4 - Tajemnica, która przerasta - ks.M.Piotrowski TChr.
str.5 - Cud Eucharystyczny w Buenos Aires -ks.Piotrowski
str.6 - Światłość zmartwychwstania - o. Jacek Salij
str.7 - Współudział... - ks. Krzysztof Kowalik
str.7 - Spójrzcie na Niego - ks. Wojciech Bartkowicz
str.8 - By miłość mogła zwyciężyć - o. Marian Zawada
str.9 - Radość dawania i pomagania - W. Zakrzewski
str.10 - instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa w DP
str.11 - Dzień wspolnoty redaktorów gazet p.-M.Kurtycz
str.11 - Mam wodę i dzban, a umieram z pragnienia - M.K.
str.12 - Przedszkole Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie
str.13 - Bóg moc swą objawił - B.Czubak i ks.A.Zwoliński
str.13 - 5 rocznica śmierci Jana Pawła iI
str.14 - Za kapłanów - Różaniec
str.14 - Owoce modlitwy
str.14 - Modlitwa za kapłanów


Nr. 74 Wielki Post 2010 PDF (1,83MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Podziękowanie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - imieniny ks. kan. Mieczysława Zdanowskiego
str.3 - Program na Boże Narodzenie
str.3 - O cmentarzu i kaplicy
str.4 - W. Post to przebudzenie sumienia - M. Pelc,
str.5 - Dać się pozuskać Jezusowi - M.Pelc, Z Parafii;
str.5 - Post a wstrzemiężliwość - o. R. Wawrzeniecki OMI
str.6 - Mieszkam sama, grzechów nie mam -o.Kłoczowski
str.7 - Długi Post - Piotr Heszen; Dobra Rada
str.8 - Niedziela w życiu Chrześcijanina - B. Rajewski
str.9 - Dlaczego mamy modlić się za kapłanów -M.Pelc,
str.9 - Na światowy dzień chorych - J. Błażusiak;
str.10 - Wonny dym kadzidła - Jan Uryga
str.10 - Pieśni polskie - Wielki Post - prasaparafialna.pl
str.11 - Po drugiej stronie - Mariusz Bondarczuk
str.11 - Dziękczynienie optymisty
str.12 - O duchowej adopcji
str.12 - Wspomnienie z Oazy (Ruch Światło-Życie)
str.12 - Kościół Domowy (Oaza Rodzin)
str.13 - Odśnieżanie -niektórzy potrafią -innym...- A.K.
str.14 - Szopki i nagrody
str.14 - Opłatek grup parafialnych
str.14 - Dzień Dziadka i Babci - Anna Kurtycz
str.14 - W roku kapłańskim modlimy się za kapłanów
str.14 - Zakończenie kolędowania

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2009 Nr. 68-73


Nr. 73. Boże Narodzenie 2009 PDF (1,65 MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - imieniny ks. Proboszcza
str.3 - Podziękowanie ks. Zdanowskiemu
str.3 - Odznaczenie dla Dyrektor Szkoły
str.3 - Od Redakcji
str.4 - idźmy z Maleńką Miłością przez życie - M. Pelc;
str.4 - Jasełka sprzed lat - A. Skoczek; Wiadomości Par.
str.4 - Pierwsza Gwiazdka - A. Burdzy - wiersz
str.5 - Pozbyć się balastu - ks. J.Borek - nasz wikariusz
str.5 - Ale nas goni - J.Błażusiak; U św. Antoniegi;
str.5 - Posprzątać serce - D. Olczak; G.P.; Konin
str.6 - Czy Chrystus jest moim królem? - M. Pelc; Z Parafii:
str.7 - Poddani J. Królewskiej Mości - J.Błażusiak; Brzegi;
str.7 - Ustronne miejsce dla krzyża - ks. D. Kowalczyk
str.7 - Pamiętajmy o Rodzinie z Nazaretu -J.Hor;
str.8 - W królestwie Heroda - E. Kowalewska HLI
str.9 - Minęło 25 lat mordu na ks. J. Popiełuszko
str.9 - Jak zostałem kapelanem Solidarności - Popiełuszko
str.10 - Wspomnienie o ks. Popiełuszko - ks. T.Wołowiec
str.10 - Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
str.10 - Modlitwa o beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki
str.11 - Nowoczesne formy patriotyzmu - G. Hajduk;
str.12 - Ostatnie szarże - A. Solak; krzyżowiec.prv.pl
str.13 - Święto Niepodległości dniem... - T.Wołowiec
str.13 - Wiedzieć, rozumieć, wybierać - Anna Kurtycz
str.14 - Kocham Cię Polsko - A. Przybylska - wiersz
str.14 - Obchody Odzyskania Niepodległości -T.Kalisiak
str.14 - Kocham Cię Polsko - M. Bawor - w kościele
str.16 - Modlitwa przy Wigilijnym stole


Nr. 72. Październik 2009 PDF (2,78 MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Trwa rok kapłański
str.3 - Do Maryi Matki Kapłanów - Jan Paweł iI - wiersz
str.3 - Od redakcji
str.4 - Różaqniec umacnia mnie - Czytelniczka; Różaniec;
str.4 - Spotkanie KóŁ Żywego Różańca - Anna Kurtycz
str.5 - Włącz się do czytania Pisma św. - lektorzy
str.5 - Ruch Rodzin Nazaretańskich - B. Staroń
str.5 - Co to jest duchowa adopcja?
str.5 - Trzeba ratować ludzi - Anna Kurtycz
str.5 - Otoczmy troską życie - ks. prob. T. Wołowiec
str.6 - Listopadowe zamyślenia - ks. Tadeusz Miłek
str.7 - Czy Halloween to niewinna zabawa - ks. Kurpowicz
str.8 - 110 rocznica konsekracji n. kościoła - A.M.Kurtycz
str.9 - Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci -W.Furczak +dzieci
str.9 - Przed wielu laty ten chłopiec żył - wiersz
str.9 - Święty z Jadwisina - Anna Kurtycz
str.10 - Nadanie im. Gimnazjum w Zegrzu - A. Kurtycz
str.11 - Odeszli do Pana
str.12 - 90. r. Ośrodka Szkolenia Kadr Łączności w Zegrzu
str.12 - Każdy może zostać omnibusem - D. Perczyńska
str.12 - 11 listopada - Święto Niepodległości
str.13 - i znowu święto Darów Ziemi
str.14 - Kazanie Dożynkowe - ks. prob. T. Wołowiec
str.14 - Wręczenie nagród podczas św. Darów Ziemi -A.L.


Nr. 71. Wniebowzięcie 2009 PDF (2,27 MB)
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.2 - Powitanie ks. Proboszcza przez AK i "Antoniego"
str.2 - Od Redakcji
str.2 - Modlitwa o uświęcenie kapłanów
str.3 - Wniebowzięcie Maryi Panny - ks. St. Groń SJ
str.4 - Powitanie ks. prob. T. Wołowca w parafii Zegrze
str.5 - Dekret biskupa Piotra Libery
str.5 - Parafia z której pochodzi ks. proboszcz
str.5 - Zyciorys nowego proboszcza
str.6 - Na powitanie ks. proboszcza - wiersz
str.9 - Kazanie z uroczystości Bożego Ciała - ks. J. Borek
str.9 - Dzięcki ci Boże - ks. F. Błotnicki - wiersz
str.9 - Niedziela - W. Szpunari - wiersz
str.10 - Podziękowanie ks. M.Zdanowskiemu - A.Kurtycz
str.10 - List biskupa P. Libery
str.10 - Najnowsze osiągnięcia ks. Mieczysława -A.K.
str.10 - Z protokołu wizytacyjnego
str.11 - Wystąpienie ks. Ł. Turbaka w im. wikariuszy
str.11 - Wystąpienie Emilii Kolon w imieniu młodzieży
str.11 - Wystąpienie Anny Kurtycz w im. Akcji Katolickiej
str.16 - Pielgrzymka Trzeźwości
str.16 - Tradycja, która zabija - Anna Kurtycz
str.17 - D.K. - przymierze małżeńskie - A.D. Falkowscy
str.17 - Zmarł książę Krzysztof Radziwiłł - Anna Kurtycz
str.18 - List z Dębego o Maju i poszanowaniu cmentarza
str.18 - List z Zabrza współredaktorki "Głosu św. Kamila"
str.18 - List z Gliwic - od ks. prałata Herberta Hlubka
str.18 - Bajka o mrówce
str.19 - Co zagraża pokojowi? - ks. H. Zieliński; idziemy
str.19 - Wyniki do Parlamentu Europejskiego z G. Serock


Nr. 70. Boże Ciało 2009 PDF (3,13 MB)
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks.prob. Zdanowski
str.2 - Ma się ku wieczorowi - ks. prob. M. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.3 - Dziś Boże Ciało
str.3 - Kazanie z okazji i Komunii św. - ks. Łukasz Turbak
str.3 - Dzięki Ci Boże - kd. Fr. Błotnicki - wiersz
str.4 - Wizytacja Biskupa Płockiego Piotra Libery
str.4 - Program wizytacji
str.5 - Sprawozdanie ks. Proboszcza
str.5 - Módlmy się za naszych zmarłych
str.7 - Spotkanie z grupami parafialnymi
str.7 - Msza św. i Sakrament Bierzmowania
str.8 - Z ludzi brany - życiorys ks. M. Zdanowskiego
str.11 - dla ludzi bywa ustanawiany - cd. życiorysu
str.14 - W Opinogórze - ks. prob. M. Zdanowski
str.17 - W Płocku - ks. prob. M. Zdanowski
str.18 - W parafii Zegrze - ks. prob. M. Zdanowski
str.23 - 10 rocznica kapłaństwa ks. J. Borka
str.23 - Zmarł ks. H. Dąbkowski - były wikariusz n. parafii
str.23 - Dzień Ziemi w Gminie Serock
str.23 - Ziemia - zielona wyspa - wiersz
str.24 - 4 rocznica śmierci papieża Jana Pawła iI


Nr. 69. Wielkanoc 2009 PDF (1,67 MB)
str.2 - Życzenia świąteczne
str.2 - Program wizytacji duszpasterskiej
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Wielkanocne kibicowanie -St. Pawłowski -Niedziela
str.3 - "Hosanna" i "ukrzyżuj" - Maria Nowak - Niedziela
str.3 - Od redakcji
str.4 - Triduum Paschalne - W.Czwartek; Piątek i Sobota
str.5 - W kawałku chleba
str.5 - Adoracja Grobu - Jajka nie sa najważniejsze -ks.AP
str.6 - Największe wydarzenie... - ks. M. Piotrowski TChr
Wkładka 21 - Katechizm Płocki
str.7 - i tak kłamstwo trwa do dziś - Anna Kurtycz
str.8 - i Komunia po polsku -ks.P.Siedlanowski; Różaniec;
str.8 - Niepowtarzalny dzień - Dorota Bareła; Różaniec;
str.9 - Będę bliżej Jezusa - s. MonikaJuszka RMI
str.10 - Wiosna w Skubianace - Agnieszka Ujazda
str.10 - Zabawa walentynkowa chórzystów - M. Kowalska
str.10 - informacje różne
str.11 - Msza św. specjalnie dla dzieci - Anna Kurtycz


Nr. 68. Wielki Post 2009 PDF (1,08 MB)
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.3 - Ratunek dla ducha - post - M. Kindziuk; Niedziela;
str.4 - Zakończył się Rok abpa. A.J.Nowowiejskiego - KAI
str.4 - Apel przeciw prześladowaniu chrześcijan - KAI
str.5 - Budowa kaplicy na cmentarzu -ks.prob. Zdanowski
str.5 - Film "Popiełuszko" i akcja edukacyjna - KAI
str.6 - Spotkanie opłatkowe grup parafialnych -A.Kurtycz
Wkładka 20 - Katechizm Płocki
str.8 - Pielgrzymka z Nazaretu do Betlejem - opr.Kurtycz
str.10 - Dziecko z in Vitro nie wniesie szczęścia - KAI
str.10 - Aborcyjny tajfun zagraża... - E. Kowalewska HLI
str.11 - Do Obrońców Życia Czł. - K. Hebda; Nasza Droga
str.12 - Nie było miejsca dla Ciebie - Anna Oleszko

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2008 Nr. 62-67


Nr. 67. Boże Narodzenie 2008 PDF (2,54 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.2 - Modlitwa przy wigilijnym stole
str.2 - Przychodzę do Ciebie - Anna Przerwa
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.3 - Gdy w sercu rodzi się wiara -ks.M.Pohl; Różaniec;
str.4 - Pomnik pamięci - pochówek kapłanów - A.Kurtycz
str.5 - Kaplica bł. R.Archutowskiego - ks.prob. Zdanowski
str.6 - Pospiesz zmarłym na ratunek - ks. Jarosław Borek
str.6 - Czerwone maki na polach Europy - A. M. Kurtycz
str.7 - Pamięć zlikwidowana - M. Cydejko z d. Gmitrzak
str.8 - Święto Niepodległości -nauczyciel historii D.Parys
str.9 - 90rocz. odzyskania przez Polską Niepodległości
str.9 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej - A. Lewandowska
str.10 - W hołdzie najwybitniejszym - Anna Kurtycz
str.10 - Odznaczeni medalem "za zasługi dla MiG Serock"
str.12 - Nagroda Zw. Literatów Polskich dla A.iM.Kurtycz
str.13 - Witold hulewicz - biografia
str.14 - List gratulacyjny Burmistrza MiG Serock
str.14 - Dyplom i protokół Nagrody im W. Hulewicza
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Świąteczne prezenty - ks. Jerzy Anzel
str.16 - Nie można odmówić chrztu dziecku z... - KAI
str.16 - Czy utoniemy w zalewie śmieci? - Anna Kurtycz


Nr. 66. Październik 2008 PDF (3,03 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Witamy nowego wikariusza ks. Jarosława Borka
str.3 - Akt oddania się Matce Bożej - kard. St. Wyszyński
str.3 - Ceremoniał Żywego Różańca - kard. St. Wyszyński
str.3 - Niezwykłe znaczenie Różańca -Ludwik de Montfort
str.3 - Modlitwa św. Maksymiliana
str.3 - Wizja prymasa Augusta Hlonda
str.4 - Różaniec - modlitwa obywatelska - Paweł Milcarek
str.4 - My wśród ludzi... ks. Jarosław Borek
str.4 - Adoracja
str.5 - Adwent - jak go obchodzić - ks._i. Kłopotowski
str.5 - Czy wierzymy w aniołów - brat T. Ruciński FSC
str.5 - Anioł Stróż św. Grzegorza Wielkiego
str.5 - Rocznice niepodległości i śmierci Popiełuszki -A.K.
str.6 - Pielgrzymka dzieci do Rostkowa - A. Składanek
str.6 - Święty Stanisław Kostka w Jadwisinie
str.7 - Pożegnanie ks. Wojciecha Zaleśkiewicza
str.9 - Odeszli do Pana
str.10 - Gminne Święto Darów Ziemi - Anna Kurtycz
str.14 - Wyniki gminnych konkursów
str.14 - Gminne inwestycje
str.15 - Koncert uczniów W. Wiłkomirskiej
str.15 - Prezentacja ptaków drapieżnych
str.16 - Ożywia ciało i umysł -Red Bull i Actimel -raport
str.16 - Wierzyć czy nie wierzyć (reklamom)
str.16 - Cenna inicjatywa - boisko w Skubiance


Nr. 65. Wniebowzięcie 2008 PDF (1,85 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - śmieci, śmieci, śmieci
str.2 - Rusza budowa kaplicy
str.2 - Międzynarodowy Festiwal Gospel
str.3 - Wniebowzięcie Matki Bożej
str.3 - Różaniec uratował pradziada - J.Derewecki z Tych
str.4 - Wygrała życie córki - o Agacie Mróz-Olszewskiej
str.5 - W dziecku zabito dziecko - Cz. Ryszka
str.5 - Włączmy się w obronę życia człowieka - A. Zięba
str.6 - bł. abp A. J. Nowowiejski - ks. M.M.Grzybowski
Wkładka 19 - Katechizm Płocki
str.7 - Nowe witraże w naszym kościele - A. M. Kurtycz
str.8 - Pielgrzymka z Ostrołęki do Niepokalanowa -A.M.K.
str.9 - Sydney Mazowsza w Płońsku - Ola Jezierska
str.11 - Pielgrzymki w naszej parafii w 2008 r
str.11 - Pamiątki z pobytu w naszej parafii
str.11 - Ostatnie pożegnanie żołnierza Armii Krajowej
str.12 - abp H.Hoser pasterzem diec. warszawsko-prask.


Nr. 64. Boże Ciało 2008 PDF (1,37 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Na świecie brakuje chleba - Anna Kurtycz
str.2 - 10-lecie kapłaństwa ks. W. Zaleśkiewicza
str.3 - Boże Ciało - ks. Mariusz Pohl
str.3 - Matka Boża i matka ziemska
str.4 - Środki przekazu gwiazdorstwo czy służba -orędzie
str.4 - Gawędastarego Matusa ks._i. Kłopotowski
str.5 - wirus Nieustannego Braku Czasu - ks. T. Bieliński
str.6 - Dar czasu
Wkładka 18 - Katechizm Płocki
str.7 - Modlitwa o wykorzystanie czasu - ks.W.Przybylski
str.7 - Stół czy telewizor - M. Nawrocka; Różaniec;
str.8 - Kto kreuje opinie o R. Maryja? - K.Czuba; Różaniec;
str.8 - Obiecał Matce Bożej - irena z Rosji; Anna Kurtycz;
str.9 - Prawda o prześladowaniu chrześcijan - H. Karp;
str.10 - iII rocznica śmierci Jana Pawła iI
str.10 - Wrażenia z pielgrzymki do Płocka - młodzież gim.
str.10 - Uczcijmy świętych i błogosławionych
str.11 - O Wielkanocy - podziękowanie
str.12 - Kto wyrzuca niech płaci (za śmieci) -A.Kurtycz


Nr. 63. Wielkanoc 2008 PDF (2,18 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Wielki Czwartek - kapłańskie święto - ks. Ł. Turbak
str.3 - Nie zatrzymujmy się przy gobie - Anna Kurtycz
str.4 - Jazus zwycięża naszą samotność -ks. Kruszewski
str.5 - Egzamin z miłosierdzia - ks. F. Folejewski SAC
str.5 - Jak żyć - T. Sonik - wiersz
str.5 - Zespół "Violinki" na Woli - A.Dutkiewicz i A.Lipska
str.7 - Projekt kaplicy cmentarnej - Jan i Konrad Obrębscy
str.11 - Rocznica śmierci Jana Pawła iI -bp Zawitkowski
str.12 - Ataki na kościół w Hiszpanii - Wł. Rędzioch;
str.14 - Państwo świeckie to nie ateistyczne - ks. Słomka
str.15 - Kącik Cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Wielki Tydzień
str.15 - Symbole Wielkanocne
str.15 - Boży plan zbawienia
str.16 - Zaproszenie od Matki Bożej - Różaniec
str.16 - Zwiastowanie Pańskie - Dzień świętości życia
str.16 - Kilka ogłoszeń
str.16 - Sprawozdanie z kolędy - ks. prob. M. Zdanowski


Nr. 62. Wielki Post 2008 PDF (1,38 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Rozpoczynamy Wielki Post - ks.prob. M.Zdanowski
str.2 - Prace Parafialne - ks. prob. M. Zdanowski
str.2 - Encyklika o zapachu nadziei - Artur Stelmasiak
str.3 - Ukochać Jezusa cierpiącego - ks. A. Adamski
str.3 - Wpatruj się w dobro - ks. W. Miliszkiewicz
str.4 - Bóg musi mieć pierwsze miejsce
str.4 - Warto walczyć w obronie życia i rodziny
str.5 - imieniny ks. M. Zdanowskiego i spotk. opłatkowe
str.6 - Jasełka -Wola Kiełpińska -W.Furczak, W.Niezgoda
Wkładka 17 - Katechizm Płocki
str.7 - Łzy w rodzinnym domu - ks. Edward Staniek
str.8 - Rząd za zapłodnieniem in vitro
str.8 - Co na to przedstawiciele Kościoła - kard.St.Dziwisz
str.8 - W sprawie zapłodnienia in vitro - Anna Kurtycz
str.9 - Nowy feminizm - List do Pani
str.10 - Globalne ocieplenie -fakty, manipulacje -Kurtycz
str.11 - Kącik Cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Czy wiesz że...
str.11 - Krzyżówka - miejsca pobytu Jezusa
str.11 - Dzień babci i dziadka -
str.11 - Babcia - wiersz
str.11 - Najdroższy dziadku - wiersz
str.12 - Zależy mi na rzeczywistym działaniu - bp. Libera
str.12 - Nad Betlejem unosi się cień Heroda - bp. Libera
str.12 - Do zagrożonych ptasią grypą - bp. Libera

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2007 Nr. 56-61


Nr.61 Boże Narodzenie 2007 PDF (1,57 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Nowy kościelny - Adam Suska
str.2 - Od redakcji
str.2 - Modlitwa do św. Antoniego
str.2 - Świąteczny wiersz - Artur Burdzy
str.3 - Modlitwa przy wigilijnym stole
str.3 - Pierwsi do żłobka przyszli... - o.dr P.Spiller Carm
str.4 - Wigilia w polskiej tradycji -G.Russak dyr.D.Polonii
str.5 - Święta radości - ks. Tadeusz Huk
str.5 - Zwyczaje w naszej parafii - A. i M. Kurtycz
str.6 - 11 Listopada - Święto Niepodległości Polski
Wkładka 16 - Katechizm Płocki
str.7 - Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą - M. Bawor
str.8 - Kazanie ks. St. Welenca w intencji Ojczyzny
str.9 - Nagrody w konkursie "Drogi do Niepodległej"
str.9 - BIW-VI Seks czy miłość - ks. Edward Staniek
str.10 - O co chodzi Alicji Tysiąc - Ewa kowalewska
str.10 - Nie dajmy się okraść! - ks. Adam Łach
str.10 - Sondaż Poskiej Grupy Badawczej - pbg.org.pl
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Historia Kalendarza
str.11 - Adwent - ks. R. Kurek - wiersz
str.11 - Jasełkowa tradycja
str.11 - Krzyżówka
str.12 - Kościelny Jan Zdunowski odszedł na emeryturę


Nr.60 Październik 2007 PDF (1,87 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Odeszli do Pana
str.2 - Od redakcji
str.2 - O ludziach zasłużonych dla parafii - A.Kurtycz
str.2 - Prace gospodarcze prowadzone przez parafię
str.3 - Różaniec - modlitwa bliska życiu - Anna Kurtycz
str.3 - Msze św. sobotnie i nabożeństwa w i soboty
str.3 - Blisko, a daleko -Dni Eucharystyczne -A.Kurtycz
str.4 - Św. Stanisław Kostka w Jadwisinie
str.4 - Z pielgrzymki do Rostkowa - W.Furczak, W.Bilińska
str.5 - Konkurs "Ziele Roku"
str.5 - Święto Darów Ziemi
str.6 - Obchody Święta Darów Ziemi - ks. Ł.Turbak
Wkładka 15 - Katechizm Płocki
str.8 - Pielgrzymka - Piekoszów, Błotnica - J.Pakieła
str.9 - Pielgrzymka na Litwę - Krzysztof Dymek
str.11 - Przedstawiciele gm. Serock w Chinach -J.Kalisiak
str.11 - Koncert uczniów Wandy Wiłkomirskiej
str.12 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.12 - Modlitwa Różańcowa
str.12 - Księga pamięci - cmentarz
str.12 - Katakumby


Nr.59 Wniebowzięcie 2007 PDF (1,79 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Witamy nowego ks wikariusza - Łukasza Turbaka
str.2 - Od Redakcji
str.2 - Jest jeszcze do nabycia książka A. i M. Kurtyczów
str.2 - Akcja Katolicka zorganizaowała pielgrzymki
str.3 - Wniebowzięcie NMP - św. Maksymilian Kolbe
str.3 - BIW-5 - Kamień młyński u szyi - ks. E. Staniek
str.4 - Świątynia poświęcona Bogu - A. Kurtycz
str.5 - Akt konsekracji kościoła garnizonowego w Zegrzu
str.5 - Światło z Fatimy - ks. Mirosław Drozdek SAC
str.5 - Umiłowany dzień Jana Pawła iI - RRN
str.6 - Wichura na cmentarzu - protokół z oględzin
Wkładka 14 - Katechizm Płocki
str.8 - Poświęcenie sztandaru gimnazjum w Woli Kiełpiń.
str.10 - Nagroda Patrona
str.10 - Nasza Wola - Daniel Duszyński - wiersz
str.11 - Pielgrzymka z Łomży w int. trzeźwości narodu
str.12 - F. P. Radziwił - Kółka Rolnicze -Sł. Jakubczak
str.12 - Największe gospodarstwa w parafii 1896/97


Nr.58 Boże Ciało 2007 PDF (1,35 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - 85 lat Rycerza Niepokalanej
str.2 - ich patronem - święty Florian
str.2 - Od redakcji
str.2 - 76 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego
str.2 - Przeprosić Boga za grzechy dzieciobójstwa
str.2 - iV pielgrzymka strażaków do relikwi św. Floriana
str.3 - Nowy bp płocki Piotr Libera - KAI
str.3 - iI rocznica śmierci papieża Jana Pawła iI
str.4 - Uroczystość Bożego Ciała
str.4 - Znamy 132 cuda eucharystyczne
str.6 - Cuda eucharystyczne w Polsce
Wkładka 13 - Katechizm Płocki
str.7 - 75-lecie Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej
str.8 - Wielka Sobota - inscenizacja dzieci z Woli Kiełp.
str.8 - Polacy za konstytucyjną ochroną życia
str.8 - A jak głosowali nasi parlamentarzyści?
str.9 - Widzę moje dziecko we śnie -frag. książki K.Struck
str.9 - 25 lat modlitw w Obronie Poczętych dzieci
str.10 - i Komunia św. w Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie
str.11 - Kącik Cioci Jasi
str.11 - Śladami Pana Boga - Agata Grabowska
str.11 - Ołtarze Bożego Ciała
str.11 - Łamigłówka
str.12 - iV Światowy Kongres Rodziny
str.12 - Przesłanie Prezydenta RP na Kongres Rodziny
str.12 - ks. abp Kazimierz Majdański nie żyje


Nr.57 Wielkanoc 2007 PDF (1,17 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Konsekracja kościoła w Zegrzu Płn. - ks. Z. Surma
str.2 - Kalendarium kościoła i parafii w Zegrzu
str.2 - Zaproszenie na uroczystości Konsekracji w Zegrzu
str.3 - W obronie godności człowieka - ks. A. Adamski
str.4 - Od redakcji
str.4 - Zasłuchani w Słowo Boże (W.Tydzień) - ks. T.Huk
str.5 - Światłość Zmartwychwstania - o. Jacek Salij OP
Wkładka 12 - Katechizm Płocki
str.6 - Papież słucha głosu z Fatimy - E.Polak-Pałkiewicz
str.6 - 15 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego
str.7 - Katecheza cierpienia (o JPII) - Czesław Ryszka
str.8 - Fatimski znak dla nas - ks. Mirosław Drozdek
str.8 - Komunia św. wynagradzająca - Różaniec
str.9 - Ostatnia "audiencja" - br. Maciej Ziębiec CSsR
str.9 - "Świadectwo" - fragm. książki kard. St. Dziwisza
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Triduum Paschalne
str.12 - O twórcy epitafium M.Radziwiłła - Sł.Jakubczak


Nr.56 Wielki Post 2007 PDF (1,0 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Post to ofiara dla Boga
str.2 - Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
str.2 - Episkopat za konstytucyjną ochroną życia
str.3 - BIW-V - Troska o zdrowie - ks. Edward Staniek
str.4 - Ja Ciebie nie potępiam - ks. Tomasz Król
str.5 - Cóż to za sąd - Anna Kurtycz
str.6 - Jak wybiera się biskupa ordynariusza? KAI
str.6 - bp. R. Marcinkowski administratorem - ks. A. Łach
Wkładka 11 - Katechizm Płocki
str.7 - Prześladowania Kościoła Katolickiego w PRL
str.8 - Jasełka - Wioletta Furczak
str.9 - Paula i Kuba śpiewali Kolędy
str.9 - Wystawa szopek bożonarodzeniowych
str.10 - Uczyłem się Bożej Opatrzności - bp. ignacy Jeż
str.10 - Czarny kot_i... - Zofia śliwowa; Żródło
str.11 - Kącik Cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Droga Krzyżowa
str.11 - Krzyżówka
str.12 - Wolne dla Boga - wywiad z wdową konsekrowaną

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2006 Nr. 50-55


Nr.55 Boże Narodzenie 2006 PDF (1,05 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Benedykt XVI w Turcji
str.2 - Prześladowania chrześcijan
str.2 - O Turcji, wolności i religii - Anna Kurtycz
str.3 - Modlitwa przy wigilijnym stole
str.3 - O opłatku - ks. Jan Twardowski
str.4 - Ludzie nie dajcie się zwariować -ks.dr J.Wilkowski
str.5 - Msza św. - pańszczyzna czy... - ks. Mariusz Pohl str.5 - Wspomnienie Romualda Traugutta - ks. Tymoteusz
str.6 - Św. Niepodległości w naszym kościele - A. Kurtycz
Wkładka 10 - Katechizm Płocki
str.7 - Upomnijmy się o mordowanych Polaków
str.7 - Pogrzeb zapomnianych przez prawo
str.8 - Rada zdieci i Młodzieży prz min. Edukacji
str.8 - Jan Kalisiak - autor pracy o Witoldzie Zglenickim
str.8 - "Witold Zglenicki - mój autorytet" - Jan Kalisiak
str.9 - Całun z Manoppello i nawracanie Europy -P.Badde
str.10 - Wyniki wyborów samorządowych
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Mędrcy świata
str.11 - Quiz i krzyżówka
str.12 - Matka Z.Krasińskiego w Zegrzu - dr Sł.Jakubczak


Nr.54 Październik 2006 PDF (0,97 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Odeszli do Pana
str.2 - Garść wspomnień o kościele - Wincenty Perczyński
str.3 - Maryja i jej święta
str.3 - Różany wieniec - Różaniec
str.3 - Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
str.4 - Sekularyzm - znak czasu - cz.III - bp St.Wielgus
str.6 - nie zmarnujcie życia - Rostkowo 2006
Wkładka 9 - Katechizm Płocki
str.7 - BIW-V - Chrześcijanin wobec wojny -ks. E. Staniek
str.7 - Koncert pieśni religijnej ks. Kucia w n. kościele
str.7 - "Krzyżu zmurszały" - ks. Franciszek Kuć - pieśń
str.8 - Gminne Święto Darów Ziemi - Anna Kurtycz
str.10 - Z życia na rekolekcjach w Bańskiej Wyżnej
str.11 - Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich - cd.
str.12 - Rocznica wyboru K. Wojtyły na papieża - wiersz


Nr.53 Wniebowzięcie 2006 PDF (1,77 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - 45 lecie kapłaństwa ks. prob. M. Zdanowskiego
str.2 - Przewrócone drzewo na cmentarzu
str.3 - Rekolekje Ruchu Rodzin Nazaretańskich - relacje
str.4 - Sekularyzm - znak czasu -cz iI - bp.St.Wielgus
str.6 - Kod Leonarda da Vinci - Anna Kurtycz
Wkładka 8 - Katechizm Płocki
str.8 - Pielgrzymka z Łomży w int. trzeźwości - A. Kurtycz
str.9 - Pielgrzymujemy po Sanktuariach - Janina Pakieła
str.10 - Niezwykły koncert -Paula i Jakub -D.Chodkowska
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Szkolne rady
str.11 - Maryja, Święta Boża Rodzicielka - Janina Pakieła
str.12 - Oni budowali nasz kościół -dr Sł. Jakubczak


Nr.52 Boże Ciało 2006 PDF (1,45 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - W kruchym opłatku chleba - ks. W. Zaleśkiewicz
str.3 - W pobliżu ołtarza - Różaniec; opowiadanie
str.4 - Wojujący sekularyzm - znak czasu - bp St.Wielgus
str.6 - 25 lecie parafii św. królowej Jadwigi - A.Kurtycz
Wkładka 7 - Katechizm Płocki
str.7 - Święto świętego Floriana - Wincenty Perczyński
str.8 - iroczn. śmierci papieża Jana Pawła iI - A.Kurtycz
str.8 - Czuwanie, program dzieci, koncert Wiłkomirskiej
str.10 - Ruch Rodzin Nazaretańskich - ks.W.Zaleśkiewicz
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Prawdziwe oblicze - przemienienie na górze tabor
str.11 - Krzyżówka
str.11 - Zakończenie roku szkolnego
str.12 - O zegrzyńskich wikariuszach - dr Sł. Jakubczak


Nr.51 Wielkanoc 2006 PDF (0,71 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - "Sieć miłości" ma już rok
str.2 - "Opowieści z Narnii" - jako pomoc katechetyczna
str.2 - Rocznica śmierci papieża Jana Pawła iI
str.3 - Nadzieja życia wiecznego - bł. ks._i. Kłopotowski
str.3 - Misterium krzyża i zmartwychwstania -ks.Mojżyn
str.3 - Głosić zwycięstwo Chrystusa
str.3 - Bądźcie mocni wiarą - Benedykt XVI w Polsce
str.4 - Zjednoczeni w trosce o wychowanie -bp Wielgus
str.6 - Z życia papieża Jana Pawła iI
Wkładka 6 - Katechizm Płocki
str.8 - Cuda czyni Bóg, nie ja. Ja modlę się. - Jan Paweł iI
str.9 - Śluby królewskie Jana Kazimierza
str.10 - Czuwanie przy grobie Pańskim
str.10 - Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca
str.11 - O ks. J. Pawłowskim - dr Sławomir Jakubczak
str.12 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
str.12 - Okres Wielkanocny
str.12 - Wielkanocne rozmaitości
str.12 - Apel o włączenie się do walki z pornografią


Nr.50 Wielki Post 2006 PDF (0,99 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Z serwisu KAI
str.2 - Od Redakcji
str.2 - Jak wytrwać w dobrym - bł. ks._i. Kłopotowski
str.3 - Czy potrzebny jest nam post? - ks. R. Buchinger
str.3 - Przytulić się do boga
str.4 - Seks - owoc zakazany? - Świerdziewska; idziemy
str.5 - BIW-V - Aborcja i eutanazja - ks. E. Staniek
str.6 - Odszedł ks. Jan Twardowski
str.6 - Humor pomaga żyć - wywiad z ks. J. Twardowskim
Wkładka 5 - Katechizm Płocki
str.7 - Słówko - Janina Orzepowska
str.7 - Miejsce pochówku ks. J. Twardowskiego
str.7 - Bez rodziny - samozagłada - senator Cz. Ryszka
str.8 - Jasełka w wykonaniu dzieci w Woli Kiełpińskiej
str.9 - Andrzejkowy turniej
str.9 - Ciepłe siedzenia na ławkach
str.9 - Szopki z Jadwisina i Woli Kiełpińskiej
str.9 - Adres internetowy parafii
str.9 - Jubileusz naszej gazety
str.9 - Opłatek grup parafialnych
str.10 - Żeńskie zakony kontemplacyjne w Polsce
str.10 - Ci, którzy sieją Światło - ks. P.Siedlanowski
str.10 - Klasztory kontemplacyjne proszą o pomoc
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Wielkopostny dialog - ks. M. Frukacz
str.11 - Lourdes
str.11 - Sprawdź swoje wiadomości z religii
str.11 - Krzyżówka
str.12 - Nie dyskryminować nauki religii - Bp Wielgus
str.12 - Śpieszmy się - ks. J. Twardowski - wiersz

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2005 Nr. 44-49


Nr.49 Boże Narodzenie 2005 PDF (1,56 MB)
str.1 - Życzenia Świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Oto Król nadchodzi - A. i M. Kurtyczowie
str.2 - Orędzie z Groty Betlejemskiej - Lambert Noben
str.2 - Słowa Ewangelii w/g św. Łukasza
str.2 - Wyniki wyborów na prezydenta RP w Gm. Serock
str.3 - W królestwie Chrystusa - ks.Wojciech Zaleśkiewicz
str.3 - Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie - E. Siemińska
str.4 - Pomóż ocalić życie bezbronnemu - konkurs - KAI
str.4 - Nagrodzona praca Kasi Więckiej z naszej parafii
str.6 - BIW-V - Nie zabijaj - ks. E. Staniek
str.6 - Zbiorowy pogrzeb nienarodzonych dzieci - KAI
Wkładka 4 - Katechizm Płocki
str.7 - Obchody Dnia papieskiego w n. parafii - A. Kurtycz
str.7 - Miejsce modlitwy o beatyfikację Jana Pawła iI
str.8 - Żeby Polska była Polską - W. Niezgoda i Składanek
str.9 - Obchody Święta Niepodległości i wyniki konkursu
str.9 - Praca konkursowa Sylwi Rasińskiej
str.9 - Pasterka w Betlejem - żoł.II Korpusu PSZ na Zach.
str.10 - Parafianin M.Piszek w Konkursie Chopinowskim
str.10 - Obchody Dnia Papieskiego w Płocku
str.10 - instytut Papieża Jana Pawła iI
str.10 - Obraz polowy królów polskich
str.10 - Grupy parafialne w naszej parafii
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Nastał adwent w Kościele
str.11 - Dzisiaj w Betlejem - Bazylika Narodzenia
str.11 - Szopki z krakowskiego rynku
str.11 - Quiz
str.12 - Opowiadanie Wigilijne - ks. M. Maliński


Nr.48 Październik 2005 PDF (1,18 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - 16 października - Dzień Jana Pawła iI - Różaniec
str.2 - Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu
str.3 - Światowe Dni Młodzieży
str.3 - Byłam na Świat. Dniach Młodzieży -A.Kurtycz
str.4 - BIW-IV -obowiązki władzy i podwł. -ks. Staniek
str.4 - Pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa
str.5 - Dni Eucharystyczne
str.6 - Poświęcenie św.St.Kostki w Jadwisinie -A.Kurtycz
Wkładka 3 - Katechizm Płocki
str.7 - Aby kamienie... - ks.W.Zaleśkiewicz na Dary Ziemi
str.7 - Grób nn. żołnierzy z iI wojny - W. Perczyński
str.8 - Święto Darów Ziemi - Anna Kurtycz
str.9 - To była walka o wolność ducha - KAI
str.9 - Pomnik ks. ignacego Skorupki na Pradze - KAI
str.10 - Odpust w Loretto k. Wyszkowa - KAI
str.10 - Nowy tygodnik "Idziemy" - KAI
str.10 - 100. rocznica urodzin św. Faustyny - KAI
str.10 - Medal "Zasłużony dla katechizacji" - KAI
str.10 - Brat Roger - KAI
str.10 - Bp Wielgus honorowy obywatel Pułtuska - KAI
str.10 - Dożynki Diecezjalne w Pniewie - KAI
str.11 - Pielgrzymka do sanktuariów Maryjnych -K.Olbryś
str.11 - Odeszli do Pana
str.12 - Kącik cioci Jasi - janina Pakieła
str.12 - Modlitwa Różańcowa
str.12 - Zagubiony Różaniec - Dorota Sosnowska - wiersz
str.12 - Misjonarze
str.12 - Święty i myszka
str.12 - Sprawdź swoją wiedzę religijną


Nr.47 Wniebowzięcie 2005 PDF (1,66 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Początek procesu beatyfikacji Jana Pawła iI
str.2 - Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła iI
str.2 - Misja Benedykta XVI
str.2 - XII Forum Młodzieży Mazowsza
str.2 - Pokolenie Jana Pawła iI (JPII)
str.2 - Nowi księża Diecezji Płockiej
str.3 - Wniebowzięcie - ks. Tymoteusz
str.3 - Od redakcji
str.3 - Wstańcie, chodźmy!- A. Kurtycz
str.4 - Św. Antoni -przewodnik po drogach ż. -A.Kurtycz
str.5 - Zmarł ks. M. Skowron proboszcz z Dzierżenina
str.6 - Sakrament Bierzmowania - A. Kurtycz
Wkładka 2 - Katechizm Płocki
str.8 - Nasze pielgrzymki -św.Krzyż, Częstochowa, Wilno
str.9 - Pielgrzymka w intencji trzeźwości narodu
str.10 - Polskie dzieci z Litwy w Serocku - Janusz Plewko
str.10 - Dobry Wybór - Janina Orzepowska
str.10 - Polska ma trzech nowych błogosławionych
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Wiara kobiety Kananejskiej
str.11 - Czy znasz swoją Matkę? -quiz
str.11 - Tylko z Bogiem - wiersz
str.11 - i Komunia święta
str.12 - Skończył się iII Krajowy Kongres Eucharystyczny

Nr.46 Boże Ciało 2005 PDF (2,48 MB)
str.1 - Numer poświęcony Ojcu św. Janowi Pawłowi iI
str.2 - JPII przeszedł do wieczności 2 kwietnia 2005 r
str.2 - Santo subito. Natychmiast święty
str.2 - Życie papieża JPII - Wadowice
str.3 - Od redakcji
str.3 - Ręce wzniesione ku Niebu - Artur Burdzy
str.3 - Zycie papieża JPII - Okupacja
str.4 - Noc kiedy staliśmy się Kościołem -Kasia Więcka
str.5 - Wspomnienie ks. prob. Mieczysława Zdanowskiego
str.5 - Życie papieża JPII - Rzymski student
str.5 - Życie papieża JPII - Praca w parafii
str.6 - Czuwanie przy trumnie JPII - A. Kurtycz
str.7 - Życie papieża JPII - Ksiądz naukowiec
str.7 - Życie papieża JPII - Biskup Krakowa
str.8 - Nocne czuwanie przed pogrzebem JPII - A.Kurtycz
str.9 - Życie papieża JPII - Polski Kardynał
str.10 - JPII o wychowaniu młodzieży - J. Orzepowska
str.10 - Pozdrawiam pielgrzymów z Woli Kiełpińskiej
str.11 - Karol Wojtyła w ruchu oazowym - A.Brodnicka
str.11 - Życie papieża JPII - Historyczne konklawe
str.12 - Człowiek, którego czyny nie kłamią -ks.Tymoteus
str.12 - Życie papieża JPII - Zamach 13 maja
str.14 - Pontyfikat Jana Pawła iI w liczbach
Wkładka 1 - Katechizm Płocki
str.15 - Z księgi Kondolencyjnej naszej parafii
str.15 - Życie papieża JPII - Dzień pracy
str.17 - Życie papieża JPII - Zdrowie papieża
str.17 - Życie papieża JPII - Ostatnie dni życia
str.15 - 23 - Z księgi Kondolencyjnej naszej parafii
str.24-26 Moje spotkania z O. Świętym JPII -A.Kurtycz
str.26 - Kiedy myślę o Janie Pawle iI - A. Kurtycz
str.27 - Habemus papam Benedykt XVI
str.27 - Joseph Ratzinger - życiorys
str.27 - Procesja Bożego Ciała
str.28 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski


Nr.45 Wielkanoc 2005 PDF (1,64 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Dziękujemy naszym kapłanom
str.2 - strona internetowa parafii
str.2 - Jest się z czego cieszyć - Anna Kurtycz
str.2 - By procesje były godne Chrystusa - ks. Zdanowski
str.3 - Triduum Paschale -nabożeń. W.Tygodnia -Światło
str.3 - Dzień Zmartwychwstania Pańskiego - Światło
str.4 - Biczowanie Jezusa - Jan Uryga
str.4 - Cierpiąc wraz z Jezusem - Jan Umiński
str.5 - Zwierciadło Ewangelii - na podst. Różańca
str.5 - Kalendarium Całunu Turyńskiego
str.5 - Całun Turyński jest starszy
str.6 - Grób Zbawiciela -Światło -pismo ilustro. dla ludu
str.6 - Koloseum - symbol męczeństwa
str.7 - Straszny k. prześladowców chrześcijan -Światło
str.8 - O tradycji Wielkanocnej
str.8 - Sposoby barwienia jajek
str.8 - przepis na staropolską paschę-
str.9 - Ewangelie -podobieństwa i różnice -Księga św.
str.10 - Prymat sumienia w polityce -prof.Rocco Buttiglio
str.12 - Szantaż fałszywych wspólnot - A. Kurtycz
str.12 - Katechizm Płocki - powstanie zespołu
str.12 - Zmarła s. Łucja -ostatnia "pasterka" z Fatimy
str.12 - Odrzucenie ustawy aborcyjnej
str.13 - Refleksje z rekolekcji parafialnych - M.Kurtycz
str.13 - Relikwie św. Joanny w Warszawie
str.13 - Męka P. w Czerwińsku -wyjazd zorganizowała AK
str.14 - Przed Dniem Świętości Życia - Anna Kurtycz
str.14 - Kącik cioci Jasi Janina Pakieła
str.14 - Krzyżówka
str.14 - Czy Europejczycy wierzą w Boga - sondaż
str.15 - Niedziela Palmowa
str.16 - Uśmiech Proboszcza
str.16 - Baranek z chorągiewką -E. Biela "za zdrowie..."
str.16 - Alleluja - Józef Baranowski - wiersz


Nr.44 Wielki Post 2005 PDF (0,77 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od Redakcji
str.2 - Zabłysło światło w ciemności - iluminacja kościoła
str.2 - Prace przy budynku parafialnym
str.2 - Gdy zbłądziłeś - wiersz
str.2 - iI wydanie książki o parafii
str.2 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
str.3 - Znów o Potopie - Anna Kurtycz
str.3 - 3 złote dla dziecka - Anna Kurtycz
str.4 - Posypmy głowy popiołem - Jan Uryga
str.4 - Nie czekać do świąt - ks. P. Siedlanowski
str.5 - Tajemnica Wielkiego Postu - Paweł Milcarek
str.5 - Czy potrzebny jest Post - ks. Marek Dziewiecki
str.6 - Zostań z nami Panie! - cz.II - Jan Paweł iI Papież
str.8 - BIW-IV - Nie idealizujmy rodziców - ks. E. Staniek
str.8 - Przykazania kościelne - ks. E. Staniek
str.9 - Przynależność terytorialna w Kościele - A. Kurtycz
str.9 - Finanse parafii - A. Kurtycz
str.9 - Statystyka parafii Zegrze
str.10 - Wezwanie bp do modlitwy w obronie poczętego ż.
str.10 - Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia
str.10 - AK o zajściach w Gorzowskich świątyniach
str.10 - Odpust zupełny w Roku Eucharystii
str.11 - Spotkania Opłatkowe
str.12 - Jasełka - z Woli Kiełpińskiej
str.13 - Jasełka - Z Jadwisina
str.13 - Regionalne Spotkania Kolędowe w Zegrzu
str.13 - Wspólne kolędowanie zespołów parafialnych
str.14 - Wytrwałość i słomiany ogień - Anna Kurtycz
str.14 - Komu można przekazać 1% podatku
str.14 - Szopki Bożonarodzeniowe
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Symbole
str.15 - O darowaniu win
str.15 - Rozsypanka i krzyżówka
str.15 - Chrystus - Stanisław Radomski - wiersz
str.16 - Wielkopostne symbole i obrzędy - Jan Uryga

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2004 Nr. 38-43


Nr.43 Boże Narodzenie 2004 PDF (1,37 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Słowa Ewangelii w/g św. Łukasza
str.2 - Przy wigilijnym stole - Jan Kasprowicz - wiersz
str.2 - Od redakcji - Anna Kurtycz
str.2 - Gość z Czech
str.3 - Przy wigilijnym stole - ks.J. Naumowicz
str.4 - Czas cudów - Różaniec
str.5 - BIW - szacunek dla reprezentantów... - ks.Staniek
str.5 - iI wydanie książki o naszej parafii
str.6 - Zostań z nami Panie - cz. i - Jan Paweł iI
str.8 - Stawić czoła zagrożeniom wiary - bp St. Wielgus
str.9 - Święto Niepodległości - A. Kurtycz
str.10 - konkurs Niepodległości - K. Olbryś i E. Kolon
str.12 - Święto Chrystusa Króla
str.12 - Przedwojenny sztandar KSM - Anna Kurtycz
str.12 - Hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
str.13 - Co tam Panie w polityce? - Anna Kurtycz
str.14 - Polacy w Parlamencie Europejskim
str.14 - Katolicy w Parlamencie Europejskim
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Rozmowa z Aniołem - wiersz
str.15 - Zagadka
str.15 - Anielska Nowina
str.15 - Okruch chleba
str.15 - Czas przygotowania
str.15 - Bóg sprowadza człowieka na drogę zbawienia
str.15 - Mikołaj - wiersz
str.15 - Modlitwa do św. Mikołaja
str.16 - Pilny list do św. Mikołaja - ks. M. Maliński
str.16 - Na Boże Narodzenie - bł. Matka Teresa z Kalkuty


Nr.42 Październik 2004 PDF (1,28 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Prace remontowe i budowlane
str.2 - Jest strona internetowa parafii
str.2 - Procesja październikowa i Różaniec
str.2 - iI wydanie książki o parafii
str.3 - A jednak tu jest Dom Pana - Anna Kurtycz
str.4 - Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko
str.4 - W obronie Różańca
str.4 - Prześladowany za wiarę
str.5 - Odwaga przyznawania się -ks.J.Popiełuszko
str.6 - Prześladowany przez władze komunistyczne
str.6 - W obronie prawdy i wolności
str.6 - Ojczyzno ma - wiersz
str.6 - Męczeństwo Waldemar Chrostowski
str.7 - BIW-III - Abyś dzień św. święcił -ks.E.Staniek
str.8 - Pluralizm - ks. bp. Stanisław Wielgus
str.9 - Pielgrzymka do Lublina i Kazimierza D. -M.Cydejko
str.10 - Świętość nie jest różą przy kożuchu - o. L. Knabit
str.11 - Św. żona i matka -Gianna Beretta Molla -wywiady
str.11 - Potęga modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące
str.12 - Gminne Święto Darów Ziemi - Anna Kurtycz
str.14 - Ziemniak - dr Wojciech Nowacki -IHiAR Jadwisin
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Sprawdź soją wiedzę o Różańcu św.
str.15 - Zacznijcie wołać bp Fulton Sheen
str.15 - Maryja prosi - "Odmawiajcie Różaniec"
str.15 - Święty stanisław Kostka
str.15 - Znów o psach
str.16 - Zmarł Jan Radziwiłł
str.16 - Odeszli do Pana


Nr.41 Wniebowzięcie 2004 PDF (1,44 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Wniebowzięcie NMP
str.2 - Witamy nowego ks. prefekta W. Zaleśkiewicza
str.2 - Msza św. prymicyjna - Anna Kurtycz
str.2 - Od redakcji
str.3 - Na Matkę Boską Zielną - W. Rolicz-Lieder - wiersz
str.3 - Na Matkę Boską Zielną - Jan Umiński - Źródło
str.3 - Rymy częstochowskie - Jan Lechoń
str.3 - Na Najśw. Maryi Panny, Królowej - Jan Umiński
str.4 - Otośmy rycerze Twoi (o ks.Skorupce) -P.Milcarek
str.4 - Za Boga i Ojczyznę - ks. Tymoteusz
str.5 - Przywódcy Europy zdradzili Boga - bp St. Wielgus
str.5 - To dla Polski - wspomnienie s. Marii Łucji
str.6 - Święta żona i matka - Joanna Beretta Molla
str.7 - Modlitwa za wstawiennictwem św. J. B. Molli
str.7 - BIW - szacunek dla imienia Bożego - ks. E. Staniek
str.8 - Prawda o aborcji
str.8 - Zabiłam dziecko - "Cogito"
str.8 - Chciałam zabić moje dziecko - adonai.pl
str.9 - Kochajmy życie od poczęcia - adonai.pl
str.9 - Nie tracić nadziei - rozgrzeszenie z aborcji
str.9 - Dwieście tys. czy trzynaście tys. aborcji rocznie
str.10 - Czy wraca pogaństwo? - bp Stanisław Wielgus
str.11 - Sierpniowe dni trzeźwości - Anna Kurtycz
str.11 - Przez abstynencję do trzeźwości - Anna Kurtycz
str.11 - Łomżyńska pielgrzymka w intencji trzeźwości -AK
str.12 - Sierpień miesiącem pielgrzymek
str.12 - Pielgrzymka do Lichenia - Marta Cydejko
str.12 - Pielgrzymka Akcji Kat. na Jasną Górę -M.Cydejko
str.13 - Opatów, Ujazd, Sandomierz, Baranów -M.Cydejko
str.14 - Zakony - w/g Rocznika statystycznego Kościoła
str.14 - Polska na tle świata
str.14 - Kościoły i wyznania w Polsce w/g GUS
str.15 - Kącik cioci Jasi Janina Pakieła
str.15 - Wniebowzięcie NMP
str.15 - Nowy rok szkolny
str.15 - Poznaj swojego patrona - św. Jacek Odrowąż
str.15 - Święty Jacek - wiersz
str.15 - Legenda
str.16 - Pomóżmy Kościołowi na Wschodzie
str.16 - Sanktuarium MB Fatimskiej w Odessie
str.16 - Uśmiech Proboszcza


Nr.40 Boże Ciało 2004 PDF (1,91 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Przed Najświętszym Sakramentem
str.2 - Remont plebanii
str.3 - Relikwie Ciała i Krwii PJ w Lanciano -Z.Miłoszewski
str.3 - Wywiad z o.S.Bartoszewskim -opiekun sankt. w L.
str.4 - święty Antoni Padewski
str.5 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - KAI
str.5 - Europa potrzebuje odwołania do Boga - KAI
str.5 - Modlitwa za Europę
str.6 - "Poprawność" polityczna - ks. bp St. Wielgus
str.7 - Płockie Dni Pastoralne
str.7 - Wszystko na sprzedaż - Anna Kurtycz
str.8 - Sakramentalność małżeństwa - np. K.Wojaczek
str.9 - Zamiast rodziców - Wielki Brat - bp. St. Wielgus
str.9 - Sytuacja rodziny w świecie - Niedziela
str.10 - BIW -Znaki osłabienia i zaniku wiary -ks.Staniek
str.11 - i wizytacja biskupia po iI w. - W. Perczyński
str.11 - Wizytacja biskupia i bierzmowanie - Anna Kurtycz
str.12 - Obchody 800 lecia Popowa Kościelnego
str.12 - Historia Popowa Kościelnego - A. Kostrzewa
str.13 - Historia szkoły w Popowie
str.13 - Są takie szkoły i takie rekolekcje - ks. A. Bytner
str.14 - Szkolenie Caritas w Pułtusku - Marta Cydejko
str.14 - instrukcja dla Parafialnych Zespołów Caritas
str.14 - Gminny Dzień Strażaka - Dariusz Sujkowski
str.14 - Będzie pielgrzymka na Jasną Górę
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Łamanie Głowy
str.15 - Ruchome zwierzęta - misie
str.15 - Miła Zosiu
str.15 - Ojcze - Andrzej Taborski - wiersz
str.15 - Wynalazek na piątkę z plusem - L. J. Kern
str.16 - 16 VII - Matki Bożej Szkaplerznej
str.16 - Święto Rodzin 2004 w Wierzbicy
str.16 - Uśmiech Proboszcza


Nr.39 Wielkanoc 2004 PDF (2,81 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Niedziela Palmowa
str.2 - Chrystus amartwychwstał - Redakcja
str.2 - Ferie zimowe w Bańskiej Wyżnej - relacje
str.3 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie - Dobra Nowina
str.4 - Cierpienie, które odkupiło świat - Marian Kurtycz
str.5 - Historia powstania filmu Pasja - Mela Gibsona
str.5 - Wywiad z aktorem grającym Chrystusa
str.6 - Pasja - ogrom miłości Boga - ks. Andrzej Bytner
str.6 - Opinie o Pasji
str.7 - Jasełka, W.Post i Zmartwychwstanie - K.Więcka
str.8 - BIW-I - Grzechy przeciw wierze - ks.E. Staniek
str.9 - Garść myśli z rekolekcji - Anna Kurtycz
str.9 - Za nich też umarł Jezus - za matkę i dziecko
str.10 - W co wierzysz Europo - ks. bp St. Wielgus
str.11 - "Credo" - Steave Turner - wiersz
str.11 - Wszystko może się przeciw wam obrócić -ks.Kant
str.12 - i Komunia - Sakrament czy obyczaj - M.Kindziuk
str.13 - Moje trzy grosze - Marian Kurtycz
str.14 - By chory nie był pozostawiony sam - M. Cydejko
str.14 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.14 - Wielkanoc - Róża Plater - wiersz
str.15 - Droga Aniu
str.15 - Krzyżówka
str.15 - Ruchome zwierzęta - osioł
str.16 - Carskie jajka wielkanocne - Weekly Telegraph
str.16 - Uśmiech proboszcza


Nr.38 Wielki Post 2004 PDF (2,38 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Rozpoczynamy Wielki Post - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Ogłoszenia gospodarcze - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Psalm Popielcowy - Tomasz Rzepa - wiersz
str.2 - Środa Popielcowa - ks. prob. Zdanowski
str.3 - Święty Józef
str.3 - Jak dobrze, ze mamy Wielki Post - Anna Kurtycz
str.4 - Boża instrukcja Wolości - ks. E. Staniek - Źródło
str.4 - Grzech - ks.Edward Staniek - Źródło
str.5 - Grzech ciężki i powszedni - ks.E.Staniek - Źródło
str.6 - Nawracajcie się_i... - ks. bp. Stanisław Wielgus
str.8 - Spowiedź mordercy - ks. Franciszek Mickiewicz
str.9 - Siostry karmelitanki z Usola Syberyjskiego
str.10 - Jasełka w kościele w Woli Kiełpińskiej - iza Bella
str.10 - Sprostowanie
str.11 - Spotkanie Opłatkowe Zespołów Parafialnych
str.11 - Zwiastowanie Pańskie - 25 marca
str.12 - Kalendarium
str.12 - Mit przeludnienia - na podst. "Służba życiu"
str.13 - Zmarł Czesław Niemen - Anna Kurtycz
str.14 - Dekanalny Opłatek AK w Popowie - M. Cydejko
str.14 - Walka karnawału z postem - ks. W. Bartkowicz
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - W ciszy
str.15 - Listy do Pana Boga
str.15 - Labirynt - korona cierniowa
str.15 - Ruchome zwierzęta - wielbłąd
str.15 - Dwie modlitwy - Andreas Giiles - wiersz
str.16 - Specjalnie dla... - wiersze W.J.Mikulskiego
str.16 - Uśmiech proboszcza