Tadeusz Kołodziejczyk (26.X.1955 - 9.X.2001)

w parafii (25.V.1980 - 30.III.1983)


Tadeusz Kołodziejczyk urodził się 26 października 1955 roku w Sielcu Nowym w parafii Krasnosielc, jako syn Wincentego i Agaty z Wilkowskich. Rodzice mieli gospodarstwo rolne. Lata dziecięce spędził przy rodzicach, uczęszczając w latach 1962-1970 do szkoły podstawowej w Krasnosielcu. Liceum ogólnokształcące skończył w 1974 roku w Makowie Mazowieckim. Był dobrym uczniem, spokojnym kolegą, gorliwym ministrantem. Po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, gdzie po studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał 25 maja 1980 roku święcenia kapłańskie z rąk biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego.


Już w latach kleryckich brał udział w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy, początkowo od 1976 roku w pielgrzymce warszawskiej, a potem w pieszej pielgrzymce płockiej. Był dobrym organizatorem, potrafił szybko nawiązać kontakt z młodzieżą, służył jej radą i pomocą, był wrażliwy na jej potrzeby i w miarę możności starał się im zaradzić. Podczas wędrówek do sanktuariów latem 1979 roku odwiedził Wilno i modlił się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.


Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Woli Kiełpińskiej, gdzie pracował do 30 marca 1983 roku. Był gorliwym katechetą, dobrym kaznodzieją, chętnym do różnych prac z parafianami. Od kwietnia 1983 roku do czerwca 1984 roku pracował jako wikariusz w parafii św. Zygmunta w Płocku. Po rocznym pobycie w Płocku otrzymał przeniesienie na wikariat do Baboszewa, gdzie pracował od czerwca 1984 do czerwca 1987 roku. Z Baboszewa przeniesiony został do pracy w Nasielsku, pozostając tam do czerwca 1988 roku. Również przez rok pracował w Dobrzyniu nad Wisłą, skąd w sierpniu 1989 roku został przeniesiony na wikariat do parafii św. Jakuba w Płocku - Imielnicy. Tu pracował do sierpnia 1993 roku. Oprócz pracy katechetycznej, zajmowania się ministrantami, gorliwie oddawał się działalności charytatywnej, doprowadzając do otwarcia świetlicy i domu dla najbiedniejszych. W tej pracy czuł się dobrze, był zadowolony z tego, że choć w niewielkim stopniu może pomagać potrzebującym.


W sierpniu 1993 roku otrzymał samodzielną placówkę jako proboszcz w Lekowie w dekanacie ciechanowskim. Pomimo zaangażowania w pracę duszpasterską i administracyjną wiosną 1996 roku musiał opuścić parafię ze względu na osobiste trudności, które nie pozwalały mu w należyty sposób spełniać przyjętych obowiązków. Po kilkumiesięcznym odpoczynku, w sierpniu 1996 roku otrzymał nominacje na kapelana Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Jesienią tegoż roku został także kapelanem płockiego hospicjum, a wkrótce Referentem Diecezjalnym do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.


Po czterech latach pracy w Szpitalu Wojewódzkim, w sierpniu 2000 roku - otrzymał nowy przydział pracy. Został mianowany kapelanem w Białej koło Płocka w domu zakonnym Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Był to spokojny odcinek pracy kapłańskiej, który nie powinien wywolywać stresów i napięć. W czerwcu 2001 roku biskup płocki Stanisław Wielgus, na prośbę ks. Kołodziejczyka, wyraził zgodę, aby podjął pracę w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar" w Płocku. 9 października 2001 roku ks. Kołodziejczyk zginął w wypadku drogowym w Słupnie koło Płocka. Pogrzeb odbył się 15 października. Pochowany został w swojej rodzinnej parafii na cmentarzu parafialnym w Krasnosielcu.


ks. Michał Marian Grzybowski - Duchowieństwo diecezji płockiej, wiek XX, tom 1, cz. 1; str. 273-274;

Anna i Marian Kurtyczowie - Zegrze-Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic str. 212